Uppdaterad version av boken AMA VVS och Kyla 22 är klar

Publicerad: 6 Maj 2022
Den nya uppdaterade utgåvan av AMA VVS & Kyla är nu klar och finns tillgänglig i tryckt format. De fem största förändringarna i AMA VVS & Kyla 22 berör kontroll, injustering, rensluckor, värmebärare samt styr och övervakning.

Boken AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19 och är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

I utgåvan finns uppdateringar och förändringar på områden som användare upplevt oklara, där det finns ny branschpraxis och där teknikutvecklingen tagit större språng. Det handlar om tydligare gränsdragning mellan styr, el och vvs, problem med korrosion och vätskekvalitet i slutna vätskesystem, injustering av vätskesystem, omfattning och placering av rensluckor i ventilationssystem samt vikten av avtalad kontroll.

Enligt Jan Fredriksson, AMA-redaktör på Svensk Byggtjänst och en av projektledarna, har ett stort fokus lagts på resultatet i ett projekt. Mycket kretsar kring Y-kapitlet som handlar om kontroll och överlämning.

– Det råder ofta oenighet om hur kontroller ska vara dokumenterade. För att förbättra detta har vi förtydligat den avtalade kontrollen. Begreppet egenkontroll har tagits bort för att undvika förväxling med företagets kvalitetsledningssystem, säger Jan Fredriksson.

I övrigt är referenser till litteratur och standarder uppdaterade, rådstexter kompletterade och förtydligade och innehållet som helhet aktualiserat. Tanken är att medvetenheten ska öka hos beställare, projektörer och entreprenörer. Det ska bli lättare att prissätta, veta vad som ska göras och slutligen avgöra om avtalade krav är uppfyllda. Kvaliteten på utförda arbeten ska helt enkelt bli bättre.

Samordning med nya installationsregler från Säker Vatten och Branschstandard Teknisk Isolering samt generella uppdateringar och anpassningar har tagits hänsyn till i AMA VVS & Kyla 22. Till referensverket hör även RA VVS & Kyla 22.

Annons
1 Jun, 2022
Frigair
Johannesburg, Sydafrika
28 Jun, 2022
MCE Mostra Convegno Expocomfort
Milano, Italien
5 Jul, 2022
Mega Clima
Lagos, Nigeria
16 Aug, 2022
ARBS
Melbourne, Australien
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se