Stora energivinster med nya krav på uppvärmningsprodukter

Publicerad: 25 Sep 2015
Från den 26 september finns det ekodesign- och energimärkningskrav på många uppvärmningsprodukter. Kombinationer av produkter får också märkning. Kraven gör även att installatörer får ett nytt ansvar.

Den 26 september får en rad uppvärmningsprodukter ekodesign- och energimärkningskrav: värmepumpar för vattenburna värmesystem, el-, gas- och oljepannor, varmvattenberedare, ackumulatortankar, solvärmeutrustning och temperaturregulatorer. Ekodesignkraven innebär att bara de produkter som är tillräckligt energieffektiva och inte bullrar för mycket får säljas. Dessutom ska alla produkter som omfattas av energimärkningskraven vara energimärkta så att konsumenterna kan jämföra och se vilket slags uppvärmningsalternativ som är mest effektivt. 

Enligt EU-kommissionen förväntas energikraven bidra till en årlig energieffektivisering på 650 TWh primärenergi i hela EU efter år 2020, vilket är de största besparingarna hittills för någon produktgrupp som fått ekodesign- och energimärkningskrav. Primärenergi är den energi som krävs för att producera en viss mängd slutlig energi. 
– Kraven kan leda till effektiviseringar som motsvarar mer än hela Sveriges energitillförsel under ett år. Det skulle innebära att vi undviker utsläpp av 136 miljoner ton koldioxid och dessutom kommer utsläppen av kväveoxidutsläppen i Europa att minska, säger Linn Stengård på Energimyndigheten.

Tillverkare och importörer ansvarar för att nya produkter inom EU uppfyller ekodesignkraven samt att återförsäljarna har tillgång till energimärkningsetiketter och informationsblad. Återförsäljare har ansvar för att produkter de säljer har en energimärkningsetikett när de visas upp för kunden. Energiklassen ska även framgå i reklam, internetbutiker och offerter.

Även produktinstallatörer har krav att uppfylla. När en installatör, utöver installation, erbjuder, säljer eller visar upp en produkt för konsumenten agerar installatören som en återförsäljare enligt energimärkningskraven. Det innebär exempelvis att en installatör som säljer produkter till sina kunder ska säkerställa att de har en energimärkningsetikett samt även visa energiklassen för produkterna i sina offerter.

– Energimärkningen ger underlag för en bra dialog mellan konsumenter, återförsäljare och installatörer. Den hjälper konsumenter att välja de tystaste och mest effektiva uppvärmningsalternativen vilket också sänder signaler till tillverkarna att ta fram ännu bättre produkter, säger Linn Stengård.

Alla värmepumpar och pannor i kombination med temperaturregulatorer och/eller solvärmeutrustning, samt alla varmvattenberedare i kombination med solvärmeutrustning omfattas av energimärkningskraven. Det är första gången system och inte bara produkter ska vara energimärkta. Den som marknadsför eller säljer någon av kombinationerna, oavsett om det är en tillverkare, återförsäljare eller installatör, ansvarar för att ta fram energimärkningen för kombinationen.

Annons
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se