Kyla VärmeTill Kyla & Värme

"Stoppa förordningen om energieffektivisering"

Publicerad: 15 Sep 2016
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har idag skickat ett brev till näringsminister Mikael Damberg med krav att den nya förordningen om renovering och energieffektivisering stoppas. Anledningen är att fastighetsägarna hindras från att sätta in värmepumpar för att spara energi.

I brevet skriver vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Per Jonasson att den nya förordningen troligen strider mot EU:s statsstödsregler.

"8 § Stöd får inte lämnas för en renoveringsåtgärd som medför att byggnadens installerade eleffekt för uppvärmning ökar till mer än 10 W/m2 (Atemp)." 

- Det är vår uppfattning att §8 uppkommit genom en allt för förhastad beslutsprocess hos näringsdepartementet, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i det öppna brevet. Näringsdepartementet bjöd redan 6 maj 2015 in till en första hearing angående ”Stöd till renovering och energieffektivisering”. Trots att mer än ett år förflutit valde näringsdepartementet att istället för att skicka ut förslaget till förordning på 3-månaders remiss att bjuda in till en ”hearing” den 26 maj 2016 som i efterhand kallats för ett ”remissmöte”. I förslaget som togs upp på hearingen fanns inte ens antydan till lydelsen i §8. Med §8 har man mer eller mindre förbjudit den i de flesta fall mest kostnadseffektiva, miljövänliga och realistiska möjligheten att energieffektivisera våra befintliga flerbostadshus,
nämligen den värmepumpande tekniken och i synnerhet energieffektiva geoenergilösningar, att ta del av stödet.

Genom den sent tillkomna §8 i förordningen förhindras fastighetsägarna att använda sig av värmepumpar för att effektivisera sin energianvändning. Istället tillåts bara isolering och liknande åtgärder för att få ta del av stödpengarna. Branschen vill nu att regeringen stoppa förordningen från att träda i kraft och att det juridiska läget utreds.

- Med §8 har näringsdepartementet inom ramen för detta stöd, helt utan anledning, slagit ut alla reella möjligheter till konkurrens på värmemarknaden. Risken är även stor att detta får konsekvenser för resten av värmemarknaden med ökade uppvärmningskostnader som följd.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen kräver att §8 omedelbart bör strykas innan förordningen träder ikraft den 1 oktober 2016.

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • knapp
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se