Stigande köldmediepriser

Publicerad: 24 Mar 2017
Priserna på köldmedier har stigit under senare tid och trenden är ihållande. Nyligen aviserade exempelvis Chemours en prishöjning på mellan 20-25% för olika köldmedier och fler följer.

Från olika håll inom EU rapporteras om prishöjningar på köldmedier där de med höga GWP-värden drabbas hårdast. Samma fenomen gäller så klart även den svenska marknaden. Anledningen är den nedfasning och kvotering av köldmediemängder, relaterad till just GWP-värde och koldioxidekvivalenter, som stipuleras i f-gasförordningen.

- Trenden kommer hålla i sig, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. För att klara omställningen och kraven i f-gasförordningen sker en förflyttning av produktionskapaciteter där mängderna minskar för ex R404A till förmån för andra köldmedier med lägre GWP.

Nästa år blir läget ännu skarpare. Då måste volymen ner till motsvarande 63% av nivån som gällde 2015, som i sin tur baserades på medelvärdet för perioden 2009-2012.

- Då ska man komma ihåg att den mängd som gått till förfyllda aggregat inte har räknats in i den totala mängden, vilket den kommer att göras från och med årsskiftet.

Exakt hur mycket köldmedium som gått till att förfylla aggregat, t ex splittar, är svårt att sia om men uppskattningar gör gällande att det handlar om motsvarande 10-12 procent av den totala mängden nyproducerat köldmedium som omsätts på EU:s inre marknad.

- Det innebär att den tillgängliga mängden köldmedium minskar ännu mer drastiskt, ner till motsvarande hälften av snittet för 2009-2012.

Att det kommer bli en brist på köldmedier tvivlar inte Per på.

- Ju högre GWP desto dyrare, det ser vi redan nu. Jag ser dessutom en stor risk för att det kommer uppstå situationer där företag inte får tag på det köldmedium de behöver. 

Annons
15 Feb, 2024
Acrex India
New Delhi, Indien
26 Feb, 2024
HVAC R Saudi
Riyadh, Saudiarabien
27 Feb, 2024
Warsaw HVAC Expo
Warsawa, Polen
12 Mar, 2024
MCE Mostra Convegno
Milano, Italien
Visa fler händelser
Din ort
AQS
  • Kylma
  • Dahl knapp 2022-09
  • AQS Produkter
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se