Sveriges första klimatsmarta campus har invigts

Publicerad: 22 Sep 2023
Albano är Stockholms nya campusområde och Sveriges första klimatsmarta campus, miljöcertifierat enligt Citylab. Det som från början var ett industriområde vid Roslagsvägen har förvandlats till en levande stadsdel med universitetslokaler, bostäder, grönytor och restauranger. För att göra universitetslokalerna så energieffektiva som möjligt har ett bergvärme- och bergkylsystem installerats och solceller har placerats på taken.

På plats vid invigningen av campus Albano fanns Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, Anders Söderholm, rektor vid KTH, Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus, Karin Wanngård, finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad, Stefan Sandberg, vd för Svenska Bostäder, Anna Kinberg Batra, landshövding för Stockholms län, Disa Ahlblom-Berg, kårordförande vid Stockholms universitets studentkår samt Niklas Carlbaum, kårordförande vid Tekniska Högskolans Studentkår.

– Stockholms universitet ser fram emot att genom nybyggnationen i Albano kunna stärka det sammanhängande campus för Stockholm trio som vi nu ser stora möjligheter att utveckla. Vi är också glada över att kunna utveckla vår potential genom fullt utrustade digitala miljöer, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet.

– Det nära, mycket inspirerande och givande samarbetet mellan KTH och Stockholms universitet manifesteras nu också i fysisk form genom Albano. Det är fantastiskt och kommer gagna utbildning och forskning både rent praktiskt i vardagen för våra forskare, lärare och studenter, men också stärka oss för framtiden i den globala konkurrensen, säger Anders Söderholm, rektor på KTH.

Byggstarten skedde i november 2015. Nu står 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler klara för att möta Stockholms universitets och KTH:s behov av moderna lokaler för framstående högre utbildning och forskning. Föreläsningssalar, grupprum och studieplatser varvas med uteserveringar, takträdgårdar och grönytor. Här får runt 14 000 studenter, forskare och medarbetare sin nya hemvist. På området finns även anlagda parker, butiker och restauranger. 

– Vi är stolta över att inviga ett helt nytt campus som ger Stockholms universitet och KTH de bästa förutsättningarna att bedriva sin utbildning och forskning. Det har varit en lång och spännande resa att förvandla Albano från ett industriområde till en universitetsmiljö i framkant. Nu är vi i mål och jag är övertygad om att området kommer att bli en viktig mötesplats för samverkan och kunskapsutbyte, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.

På området har också cirka 1 000 nya student- och forskarbostäder byggts och den sista etappen beräknas stå klar i november. Majoriteten av bostäderna är lägenheter om 1 rum och kök, men det har även byggts ett antal 2:or, 3:or och korridorsrum.

– Det har varit både roligt och givande att vara en del i att bygga upp ett helt nytt campusområde i Stockholm. Vi har fått skapa en möjlighet för studenter att bo i hjärtat av det akademiska Stockholm – nära sin studieplats med både natur och stadsliv runt knuten – samtidigt som vi har bidragit till Stockholms stads mål om att skapa fler studentbostäder, säger Stefan Sandberg, vd för Svenska Bostäder.

Albano är det första klimatsmarta campusområdet i Sverige som har miljöcertifierats enligt Citylab, något som beskrivs göra området till en förebild inom hållbart stadsbyggande. Flera insatser har gjorts, bland annat har nya vattensystem skapats som tar hand om dagvatten samt att utemiljöerna har utformats så att de stärker spridningsvägarna för växter och djur. Hållbarhetsarbetet inkluderar även allt från materialval till utformningen av cykelstråk. För att göra universitetslokalerna så energieffektiva som möjligt har ett bergvärme- och bergkylsystem installerats och solceller har placerats på taken.

Studentbostäderna är byggda efter Miljöbyggnad silver med gröna tak som skapar spridningsvägar mellan Lill-Jansskogen och Brunnsviken. Bostadsområdena och -gårdarna är även utformade på ett sätt som gör att dagvattnet tas hand om genom att ledas ner i en bäck som rinner genom området.

– Stockholm ska vara världsledande i att minska sina utsläpp och vårt mål är att staden ska vara klimatpositivt till 2030. Campus Albano är viktigt för Stockholm som kunskapsregion, för framtidens kompetensförsörjning och för tillväxten och är ett gott exempel på hur hållbart stadsbyggande är en central del i arbetet för att nå vårt klimatmål, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Större delen av marken på Albano ägs av Akademiska Hus och totalt har bolaget investerat cirka 3 miljarder kronor i utvecklingen av området. Svenska Bostäders investering uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Stockholms stads investering består i delar av gatuvägnätet.

Foto: Nils Petter Nilsson

11 Aug, 2024
16th IIR-Gustav Lorentzen Conference
College Park, USA
27 Aug, 2024
China Heat Pump Conference 2024
Shenzhen, Kina
30 Sep, 2024
Interclima
Paris, Frankrike
8 Okt, 2024
Chillventa 2024
Nürnberg, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Svalinn_2024
  • Ahlsell
  • Kylma
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se