Frågor om solceller och värmepumpar vanligast hos energi- och klimatrådgivningen

Publicerad: 16 Mar 2023
Allt fler vänder sig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att få råd. 2022 var antalet rådgivningar drygt 29?000 - jämfört med knappt 16 000 rådgivningar 2021. Det visar Energimyndighetens senaste uppföljning. Under 2022 har också frågor om solceller, värmepumpar och uppvärmning generellt legat på topplistan över frågeställningar.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, EKR, finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Den erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning på energiområdet till hushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag. 

Energimyndighetens uppföljning visar att det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och lågkonjunktur, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt.

Totalt rapporterades drygt 26?000 rådgivningar in under januari–oktober 2022. Uppgången fortsatte i hög takt resten av året, till totalt drygt 29?000 rådgivningar under hela 2022. Det motsvarar en ökning på 81 procent jämfört med knappt 16 000 rådgivningar under hela 2021. 

– Det är ett kvitto på att energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt stöd både hos sina målgrupper och för vårt arbete med att ställa om till ett robust och hållbart energisystem, säger Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten. 

Rådgivningen har också gett effekt. Nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem.

Under 2022 har frågor om solceller, värmepumpar och uppvärmning generellt legat på topplistan över frågeställningar. Men energirådgivarna behöver besitta en bred kompetens.

De regionala utvecklingsledarna på energikontoren har därför en viktig roll att löpande fortbilda rådgivarna så de alltid har aktuell kompetens inom hela energi- och klimatområdet. 

– Vi märker att alla sorters energifrågor är mer intressanta än tidigare för många fler. Intresset hänger förstås till stor del ihop med att elen blivit dyrare. Men oavsett anledning till intresset så blir nyttan med energieffektiviseringarna som görs bestående, säger Maria Fredlund, energi- och klimatrådgivare för Huddinge, Haninge, Tyresö, Salem och Nynäshamn.

Under 2022 har energi- och klimatrådgivarna gjort särskilda insatser för laddfordon och energieffektivisering i byggnader, vilket är två ämnen som Energimyndigheten bedömer vara prioriterade områden i energiomställningen.

Annons
5 Apr, 2023
HFO 2023
Shanghai, Kina
7 Apr, 2023
CR Expo
Shanghai, Kina
27 Apr, 2023
IIR: Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies
Ohrid, Makedonien
11 Maj, 2023
ISH China & CIHE
Peking, Kina
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS
  • Ahlsell
  • Dahl knapp 2022-09
  • AQS Produkter
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se