Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Carrier planerar att minska kundernas koldioxidavtryck med mer än ett gigaton

Publicerad: 20 Jan 2021
Carrier sätter upp ambitiösa, nya hållbarhetsmål inför 2030 och strävar efter koldioxidneutralitet till 2030. Planerade investeringar ligger på mer än 2 miljarder dollar i hälsosamma, säkra och hållbara lösningar för byggnader och kylkedjor.

Baserat på företagets vision att skapa lösningar som är viktiga för människor och vår planet, är Carrier inriktat på koldioxidneutralitet i sin verksamhet fram till 2030. Företaget strävar också efter att minska sina kunders koldioxidavtryck med mer än ett gigaton, med stöd av en planerad investering på mer än 2 miljarder dollar under de närmaste tio åren mot utveckling av hälsosammare, säkrare och mer hållbara bygg- och kylkedjelösningar.

- På Carrier tillämpar vi vår branschledande innovation för att bekämpa klimatförändringar genom nya energieffektiva produkterbjudanden och genom lägre utsläpp i vår verksamhet, säger Dave Gitlin, President & CEO på Carrier. Våra 2030-mål kommer att driva vårt företag till att vara en positiv katalysator för samhällsförändringar inom våra kompetensområden, inklusive hälsosamma byggnader och kylkedjan, samt i de samhällen där vi verkar runt om i världen.

ESG-målen (Environmental, Social and Governance) 2030 inbegriper en omvandling av företagets verksamhet till att vara koldioxidneutralt samtidigt som man upprätthåller säkerhetsvärdena i världsklass, samt införandet av ledande hållbara designprinciper från tillverkning till slutet av livscykeln.

Ytterligare mål inkluderar följande:

• Uppnå kol- och vattenneutral verksamhet och leverera nollavfall till deponi från våra tillverkningsställen
• Upprätta ett ansvarsfullt försörjningskedjeprogram och bedöma viktiga leverantörer mot programkriterier
• Uppnå jämställdhet i ledande befattningar och en mångskiftande arbetskraft som representerar de samhällen där Carriers anställda bor och arbetar
• Påverka våra samhällen positivt genom säkra och hälsosamma inomhusmiljöer, lindra hunger och matsvinn samt erbjuda vår tid och vår kunskap
• Investera i STEM-utbildningsprogram som främjar mångfald och inkludering, och främja hållbarhet genom utbildning, partnerskap och program för klimatbeständighet
• Upprätthålla säkerhetsvärden i världsklass

Carriers nya ESG-strategi och mål bygger på företagets resultat som beskrivs i 2020 ESG Report, som släpptes i juli. Rapporten beskriver Carriers ESG-satsningar 2019 mot 2020-målen och fungerar som en baslinje för många av 2030 års ESG-mål.

Annons
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi Panasonic
  • Ny annons
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Bravida
  • Ahlsell
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se