Publicerad: 9 Feb 2024

Sandbäcken växer med förvärv av värmepumpsleverantör

Sandbäckens Group förvärvar AB Storå Rör verksamma huvudsakligen i Örebro län. Förvärvet beskrivs vara i linje med Sandbäckens strategi för att nå 5 miljarder i omsättning och att växa kraftigt inom segmentet VS och energilösningar.

Sandbäckens Group förvärvar AB Storå Rör verksamma huvudsakligen i Örebro län. Bolaget omsätter cirka 65 MSEK och har 23 anställda. Förvärvet uppges som sagt vara i linje med Sandbäckens strategi 5-50-500: 5 miljarder i omsättning, 50 nya bolag och 500 miljoner i resultat. Planen är att växa kraftigt inom segmentet VS och energilösningar.

Storå Rör beskrivs vara ett lönsamt familjeföretag som startade 1965. Storå uppges vidare vara en av Sveriges största leverantörer av värmepumpar. Bolaget fokuserar på installation och service av värmepumpar och har byggt upp en serviceorganisation som hanterar underhåll av värmepumpar och VVS. Storå Rör är även specialiserade inom energilösningar, värmeåtervinning och kyllösningar som installeras åt industri- och privatkunder.

 - Storå kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet med sitt starka lokala varumärke och goda renommé. Som en del av Sandbäckens kommer de också kunna nyttja de fördelar och synergier som följer med att vara en del av en större installationskoncern, säger Henrik Gyllenhammar, Regionchef Öst Sandbäckens.

Sandbäckens möjliggör att Storå Rör kan fortsätta sin verksamhet som ett självständigt och affärsdrivande dotterbolag med Stefan Olsson Arrestad som vd.

 - Vi tror att Sandbäckens är bästa ägaren för att säkra AB Storå Rörs framtid och utveckling, säger Stefan Olsson Arrestad, vd Storå Rör.

Sandbäckens förvärv av Storå Rör beräknas vara slutfört under februari 2024.

Från vänster i bild:  Stefan Olsson Arrestad, Storå Rör, och Henrik Gyllenhammar, .Sandbäckens.
Foto: Sandbäckens