Publicerad: 6 Feb 2024

Frånluftsvärmepump utformad för utbytesmarknaden lanseras av Comfortzone

ComfortZone breddar nu sitt utbud med RX95, vilken beskrivs vara en högeffektiv frånluftsvärmepump för utbytesmarknaden. Produktionen startade i januari i den nya fabriken i Motala och finns på marknaden från februari.

- Många ser över sina uppvärmningskostnader dessa dagar och vi vet att det finns många äldre frånluftsvärmepumpar installerade som visserligen fortfarande fungerar, men som inte är tillräckligt effektiva för att möta dagens höga elpriser. Är kompressorn trasig kanske den befintliga pumpen till och med enbart går på elpatron idag. Besparingsmöjligheten i att byta till en ny högeffektiv frånluftsvärmepump är stor, säger Robert Berg, vd på ComfortZone.

RX95 uppges passa alla hus upp till 200 kvm och kan installeras utan att påverka hus, fasad eller tomt.

- RX95 har fått en gul ledljuslist för att signalera för konsumenterna att det är en energieffektiv ersättare när man har en äldre värmepump, avslutar Robert.