Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Yrkeshögskola leder till jobb

Publicerad: 18 Aug 2015
Att regeringen satsar mer resurser på yrkeshögskolan välkomnas av kyl- och värmepumpsbranschen. Att utbildningarna efterfrågas av arbetsgivarna syns tydligt, färsk statistik visar att 9 av 10 studenter får jobb efter examen. Men mer borde ha gjorts tidigare menar samtidigt röster i branschen.

Det är i en artikel i Svenska Dagbladet som man belyser statsministerns besked om att regeringen har för avsikt att föreslå ökade resurser till yrkershögskolan. Mia Liljestrand, expert på yrkesutbildning vid Svenskt Näringsliv, välkomnar beskedet och konstaterar att tillskottet kommer att göra skillnad för en idag underdimensionerad ykeshögskola. Endast en fjärdedel av de utbildningar som ansöktes om vid senaste ansökningsomgången blev beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Beskedet från regeringen är att man vill utöka antalet platser på yrkeshögskolan med 2500, räknat från dagens nivå, redan till nästa år och därefter med ytterligare 3500 platser fram till 2019.  

Marcus Andersson, vd för Installatörernas Utbildningscentrum, bekräftar Mia Liljestrands bild av att allt för få utbildningar biviljas medel, i en kommentar i artikeln säger han att de [IUC] bara fick 4 av 17 utbildningar beviljade, med hänvisning till att det saknades pengar. Att 90% av studenterna på yrkeshögskolan får jobb efter avslutad utbildning borde istället motivera ökade satsningar.

 – Detta gör skillnad när det gäller matchningen på arbetsmarknaden. Jag är förvånad att man inte satsat på dessa utbildningar tidigare, säger Marcus Andersson till Svenska Dagbladet.

 

Annons
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Kylma
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se