SWEP tecknar flerårsavtal med Kvitebjørn Varme AS

Publicerad: 15 Apr 2021
SWEP har tecknat ett flerårsavtal med Kvitebjørn Varme AS i Tromsø, Norge gällande leverans av fjärrvärmecentraler (ETS - Energy Transfer Stations). Detta är ett led i utvidgningen av fjärrvärme-utbyggnaden i Tromsö och flyttar fram ambitionerna om förnybar energi i den arktiska regionen.

Kvitebjørn Varme äger och driver fjärrvärmenätet som levererar fjärrvärme för uppvärmning, varmvatten och gatvärme till boende, byggnader och gator i Tromsø. Avtalet omfattar leverans av 25–35 fjärrvärmecentraler per år. Samarbetet omfattar mer än bara tillverkning och leveranser, SWEP kommer att fortsätta att utveckla den tekniska expertisen samt att säkerställa tillfredsställande prestanda hos fjärrvärmecentralerna i fjärrvärmenätverket i Tromsø.

- SWEP är inte bara en leverantör av fjärrvärmecentraler utan vi ser dem som en teknisk resurs som kan ge oss många goda råd och support gällande konstruktion och drift av fjärrvärmecentraler, säger Geir Magne Olsen, Marknads- och utbyggnadschef / CCO för Kvitebjørn Varme AS.

Kvitebjørn Varme levererar över 150 GWh värmeenergi årligen. Fjärrvärmenätet är flexibelt där spillvärme från avfallsförbränningsanläggningen i Skattöra används som grundlast. I höglastperioder ökas leveransen av fjärrvärme genom att företrädesvis energi från biobränsle i kombination med elektrisk energi används i tillägg till spillvärme.

 

Varmvatten distribueras genom ett nätverk av nedgrävda rör från centralt värmeverk till slutkunderna. Ambitionen är att 96 % av all fjärrvärme i Tromsø ska produceras genom förnybara energikällor senast 2023, och att återstående 4 % ska genereras av elektricitet.
SWEP började samarbeta med Kvitebjørn Varme 2017 när nya anläggningen för energiåtervinning i Skattøra togs i drift. Efterhand som distributionsnätverket byggs ut kommer SWEP Systems att fortsätta att leverera fjärrvärmecentraler i flera år. Dessa innefattar lödda värmeväxlare och teknologisk kompetens från SWEP. Avtalet med Kvitebjørn Varme har nyligen skrivits under.

Annons
16 Aug, 2022
ARBS
Melbourne, Australien
21 Sep, 2022
Refrigeration & HVAC Indonesia
Jakarta, Indonesien
3 Okt, 2022
Interclima
Paris, Frankrike
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Mitsubishi Ny annons AQS
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se