Swegon en av parterna bakom Fossilfritt Sveriges senaste rapport

Publicerad: 9 Mar 2023
Den 3 februari överlämnades rapporten och färdplanen ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft – effektiv användning av energi och effekt” till klimat- och miljöminister Romina Pourmakhtari. Swegon är ett av 29 företag och organisationer som har varit inbjudna till att bidra med kunskap då värme, kyla och ventilation står för en stor del av energiförbrukningen i byggnader och fastigheter, men där det också finns stor besparingspotential.

- Vi är glada över att bidra till Sveriges mål om klimatneutralitet 2045. För att uppnå detta behöver industri- och fastighetssektorn genomgå en stor omställning där energieffektivisering kommer att vara avgörande för framgång. Vi ser fortfarande en hög okunskap inom vad man kan göra för att energieffektivisera fastighetsbeståndet och här har vi en viktig funktion att fylla. Små insatser kan leda till stora energibesparingar. Det utan att göra avkall på inomhusklimatet vilket är av kritisk betydelse givet dess påverkan på både hälsa och välbefinnande, säger Andreas Örje Wellstam, VD Swegon Group.

- Sverige ligger långt fram i att leverera energieffektiva och uppkopplade system för fastighetsägare. Moderna system som behovsstyrd ventilation, värme och kyla har en energibesparingspotential på 5-10% av Sveriges totala årliga elförbrukning. Detta är en enorm möjlighet för Sverige att minska sin energiförbrukning. Några åtgärder som skulle möjliggöra en snabbare omställning är digitalisering av fastigheter, öppna datastandarder och driftoptimering av fastigheterna, fortsätter Andreas. Utöver detta är byggnader optimala för att lagra energi och kan bidra med flexibilitet på elmarknaden genom att förflytta elförbrukningen i tid.

Alla företag och organisationer som står bakom och som bidragit till färdplanen har också kommit in med egna åtaganden. Swegon åtar sig att kontinuerligt arbeta med energiprestanda på byggnadsbestånd både gällande klimatskal och system. Vidare kommer Swegon årligen arrangera externa webinarier relaterade till energieffektivisering och inomhusklimat via Swegon Air Academy samt anpassa produkter och driva mot öppna kommunikationsstandarder för fastighetsautomation som förenklar flexibilitet.

Annons
5 Apr, 2023
HFO 2023
Shanghai, Kina
7 Apr, 2023
CR Expo
Shanghai, Kina
27 Apr, 2023
IIR: Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies
Ohrid, Makedonien
11 Maj, 2023
ISH China & CIHE
Peking, Kina
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS
  • Dahl knapp 2022-09
  • Ahlsell
  • Kylma
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se