Stor besparingspotential genom att flytta effekt och energi i kylanläggningar

Publicerad: 8 Sep 2023
Elektrifieringen och ökande användning av förnybar energi ökar kraven på intelligent och dynamisk styrning. Vinnova har finansierat ett projekt där ClimaCheck tillsammans med Rise och Caverion tagit fram en vägledning för att minska eleffekten i livsmedelsbutiker och kommersiell kyla under kritiska timmar.

Projektet utfördes under våren 2023 och projektet visade att det under gynnsamma förhållanden är möjligt att halvera effekten under de kritiska morgontimmarna och samtidigt avsevärt sänka energiförbrukningen. Metodiken testades på restaurang/livsmedelskylan på ett IKEA varuhus och i en ICA Maxi butik.

Testerna verifierade att det utan att riskera varorna går att minska effekten under kritiska timmar när förbrukningen är hög inom både industri och hushåll. Effektreduktionen uppnåddes genom att optimera anläggningens drift och utnyttja möjligheten att lagra kyla i varorna under natten. Temperaturen i varorna sänks under natten och tillförd effekt begränsades under flera timmar på förmiddagen utan att varornas temperatur hamnade utanför tillåtet område. 

Den vägledning som tagits fram beskriver hur man praktiskt:

  1. Går till väga för att identifiera var störst potential finns för att ”lagra kyla” och vilka varor som kräver störst försiktighet för att undvika förhöjd risk av negativ påverkan.
  2. Ändrar styrstrategi för att flytta drift till låglasttid.

Testerna utfördes på system anslutna till Huurre iTOP vilket möjliggjorde tillgång till data och styrning av börvärden på ett effektivt sätt. ClimaCheck online anslöts till iTOP på servernivå för att möjliggöra effektiv optimering och utvärdering av prestanda.    

Optimering av drift och åtgärdande av fel och brister är en viktig förutsättning för att säkerställa att styrning av kapacitet kan göras utan risk för problem vid överlagring av kyla eller för att komma ikapp efter tiden med reducerad effekt. 

Testerna visade också att även total energiförbrukningen och kostnad kunde sänkas markant med ”Dynamisk Styrning”. Att sänka temperaturen på varorna under det normala börvärdet gav sänkt energiförbrukning då kylan producerades på natten vid lägre utomhustemperatur. Fler kWh kyla producerades med högre COP än vid normal drift då lasten i huvudsak styrs utifrån kundflöden. Ytterligare kostnadsbesparing uppnås när butiker håller nere taxorna för maxeffekt under höglasttimmar genom att överlagra energi under låglast. Samma metodik och tankesätt som i projektet användes för livsmedelskyla kan användas för luftkonditionerings- och värmepumpanläggningar. 

    

Annons
21 Maj, 2024
Meda Clima
Lagos, Nigeria
28 Maj, 2024
ARBS 2024
Syndey, Australien
29 Maj, 2024
14th IIR Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning
Paris, Frankrike
10 Jun, 2024
ATMOsphere America Summit 2024
Washington DC, USA
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Svalinn_2024 AQS
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se