SSAB undersöker möjligheten att använda spillvärme i fjärrvärmenätet

Publicerad: 12 Maj 2023
SSAB och Loimua Oy, som producerar och levererar fjärrvärme, har samtyckt till att studera användningen av spillvärme från SSAB Hämeenlinna i det lokala fjärrvärmenätet. En studie av potentialen för spillvärme i fjärrvärmenätet och av ett koncept för värmeåtervinning på anläggningen kommer att genomföras under 2023. Därefter fattas ett beslut om eventuella investeringar i värmepumpssystem.

Den spillvärme som kan användas till fjärrvärme motsvarar mängden värme som används av mer än hundrafemtio flerbostadshus.

-Om investeringen förverkligas skulle den delvis kunna ersätta fossila bränslen som naturgas under den kallaste säsongen för uppvärmning. Vid andra tider på året skulle användningen  av spillvärmen i fjärrvärmeproduktionen också minska användningen av biobränslen. Om projektet implementeras kommer det att innebära en stor förbättring av energiproduktionen, eftersom det skulle göra det möjligt att öka andelen värme som produceras utan förbränning, säger COO Maija Henell på Loimua Oy.

-SSAB har åtagit sig att arbeta systematiskt, proaktivt och på ett målstyrt sätt för att minimera miljöpåverkan från verksamheten och för att förbättra material- och energieffektiviteten. Ett utökat samarbete med Loimua där spillvärme används skulle mycket väl tjäna detta mål genom att minska värmebelastningen som släpps ut i vattendrag, tillägger Mikko Lepistö, chef för Energy in Production Operations på SSAB Europe.

Parterna kommer att undersöka om projektet är genomförbart tekniskt och ekonomiskt  under 2023. Efter det fattas eventuella investeringsbeslut Om projektet förverkligas skulle det kräva värmeåtervinnings- och värmepumpssystem på SSABs anläggning i Hämeenlinna och en förstärkning av det huvudsakliga fjärrvärmenätet.

Foto: SSAB

11 Aug, 2024
16th IIR-Gustav Lorentzen Conference
College Park, USA
27 Aug, 2024
China Heat Pump Conference 2024
Shenzhen, Kina
30 Sep, 2024
Interclima
Paris, Frankrike
8 Okt, 2024
Chillventa 2024
Nürnberg, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Svalinn_2024 AQS
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se