Spillvärme från SSAB återanvänds med hjälp av ny värmepumpsanläggning

Publicerad: 14 Maj 2024
SSAB och energibolaget Loimua har nått ett avtal om att nyttja spillvärmen från SSABs anläggning i Tavastehus (Finland) i det lokala fjärrvärmenätet. Loimua kommer att bygga en värme- och kylanläggning på SSABs område. Anläggningen kommer att ha en värmeeffekt på cirka 10 MW och producera cirka 70 GWh fjärrvärme per år. Det motsvarar värmebehovet för cirka 3 000 villor och småhus och täcker cirka 15 procent av värmebehovet i Tavastehus.

Loimua har beslutat om att göra en investering till ett värde av mer än 10 miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet har beviljat cirka 12,9 miljoner euro i stöd till projektet. Projektet stödjer båda bolagens mål för grön omställning.

I den kommande lösningen kommer värme att återvinnas från kylsystemet vid anläggningen i Tavastehus. Värmepumpsanläggningen kommer att leda värmen till Loimuas kraftverk Vanaja och därifrån vidare till fjärrvärmenätet. Mellan SSABs anläggning och kraftverket byggs en fjärrvärmeledning på drygt 2,5 km. Byggnadsarbetet kommer att påbörjas under året och projektet planeras vara färdigt i början av 2026. Under byggtiden kommer projektet att ha sysselsättningseffekt motsvarande cirka 20 heltidstjänster.

- Vi har ett långvarigt samarbete med Loimua och har redan tidigare levererat små mängder värme till Tavastehus stad under sommaren. Det finns en stor potential att nyttja spillvärme från industrin för att värma upp samhället. I Tavastehus är det gynnsamma förutsättningar för detta i och med att avståndet från anläggningen till staden är tillräckligt kort, säger Mikko Lepistö, energichef för produktionsverksamheten på SSAB.

- Vi uppskattar att projektet kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 8 750 ton per år. Det kommer att ha stor betydelse i vår strävan mot en helt koldioxidneutral fjärrvärme till 2030. Projektet kan dessutom effektivisera energiproduktionen avsevärt genom att öka andelen värme som produceras utan förbränning. Målet är att minska spillvärmen betydligt vid användning av till exempel skogsflis, naturgas och frästorv, säger Mika Salo, operativ chef på Loimua.

Loimua producerar och säljer fjärrvärme och naturgas till fastighetskunder samt heltäckande energitjänster till industrin. I Tavastehus värmer Loimua upp hem och fastigheter för cirka 35 000 invånare.

Foto: SSAB

Annons
21 Maj, 2024
Meda Clima
Lagos, Nigeria
28 Maj, 2024
ARBS 2024
Syndey, Australien
29 Maj, 2024
14th IIR Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning
Paris, Frankrike
10 Jun, 2024
ATMOsphere America Summit 2024
Washington DC, USA
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Svalinn_2024 AQS
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se