SKVP släpper ”Vägledning vid val av köldmedium”

Publicerad: 7 Feb 2023
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har släppt en ny skrift kallad ”Vägledning vid val av köldmedium”. Syftet med vägledningen uppges vara att underlätta valet av köldmedium mot bakgrund av teknisk lämplighet, lagar, regler samt miljö- och klimatpåverkan.

En av de stora diskussionerna inom kyl- och värmepumpbranschen rör köldmedier på olika sätt. Det handlar om vilka köldmedier som bedöms vara tekniskt mest lämpade för respektive applikation, vilka lagar och regleringar som gäller och kommer att gälla i framtiden samt vilken påverkan köldmedierna har på omgivningen. Det är för att underlätta detta val för kunder, konsulter, entreprenörer och tillverkare som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen säger sig ha tagit fram skriften ”Vägledning vid val av köldmedium”. 

Utifrån den miljö- och klimatpåverkan som de syntetiska fluorerade köldmedierna har rekommenderar då Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i sin vägledning att, så långt det är tekniskt möjligt, använda naturliga köldmedier inom samtliga kyl- och värmepumpsapplikationer.

- Vi ser att de lagförslag som ligger på bordet kan leda till kraftigt begränsade möjligheter att underhålla aggregat med syntetiska köldmedier de kommande åren, vilket inte bara kommer påverka prisnivåerna för sådana köldmedier utan även sätter frågetecken kring den ekonomiska livslängden för system som använder dessa. En nyinstallation med en kalkylerad teknisk livslängd på 10-15 år behöver kanske bytas ut och ersättas betydligt tidigare än så, vilket kräver ytterligare investeringar. Det är med andra ord inte bara miljö- och klimatmässiga fördelar som de naturliga köldmedierna erbjuder utan de ger även en mer förutsägbar ekonomi, säger Viktor Ölén, teknisk expert hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Först i vägledningen finns genomgång av de regleringar som är föreslagna och vad dessa får för ekonomiska konsekvenser och därefter finns en förklaring och fördjupning av de olika köldmedierna.

- Det finns inte ett köldmedium som alltid är bäst eller ett köldmedium som alltid är dåligt, fortsätter Viktor, utan de fungerar olika bra beroende på användningsområde. Förutom köldmediets egenskaper krävs också att det finns komponenter som är designade för användningsområdet. Tyvärr finns inte komponenter för naturliga köldmedium inom alla segment men utvecklingen går fort och drivs av den ökade efterfrågan. Redan idag kan naturliga köldmedier täcka temperaturintervallet -35 °C upp till +60 °C in och därmed i praktiken samtliga applikationer som inbegriper frys, kyl, komfort kyla och uppvärmning.

 

Annons
21 Maj, 2024
Meda Clima
Lagos, Nigeria
28 Maj, 2024
ARBS 2024
Syndey, Australien
29 Maj, 2024
14th IIR Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning
Paris, Frankrike
10 Jun, 2024
ATMOsphere America Summit 2024
Washington DC, USA
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Svalinn_2024 AQS
  • Ahlsell
  • Kylma
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se