Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Sens erhåller patentgodkännande i USA

Publicerad: 17 Sep 2021
Sustainable Energy Solutions, Sens, meddelar att bolaget har beviljats patentgodkännande i USA för patenten – Heat pump system and method for controlling a heat pump system - till Sens reversibla värmepump. Patenteten, av Sens kallat - ”Flera källor” - uppges optimera energitillförseln till värmepumpens ”kalla sida”. Godkännandet i USA beskrivs innebära att Sens stärker sitt skydd på ytterligare en stor marknad med god framtidsprognos.

I syfte att skydda Sens värmepumpspatent finns fyra kompletterande patent, varav ett av dessa fyra omfattar ”Flera källor”. De nyligen beviljade patenteten i USA gäller en specifik systemlösning som möjliggör optimering av energitillförsel till värmepumpens ”kalla sida”. Energitillförsel kan ex. vara från borrhål, ventilationsluft, solvärme av olika slag, sjövatten mm. Systemlösningen ser till att energitillförseln till den ”kalla sidan” optimeras utifrån värmepumpens ”varma sida”. Med andra ord minimera elbehovet till värmepumpen.

Systemlösningen är framtagen för Sens reversibla värmepump som kan leverera både värme och/eller kyla till ex. byggnader på ett effektivt sätt. Systemlösningen kan även nyttjas generellt för värmepumpar.

År 2020 värderades marknadsstorleken för bostadsvärmepumpar i Nordamerika till över 12 miljarder USD och förväntas stiga till 20 miljarder USD år 2027. Värmepumpsindustrin i Nordamerika har skiftat fokus till införlivande av hållbar teknik i bostadshusen. Industrins tillväxt präglas av att införliva energibesparingsåtgärder i kombination med att begränsa koldioxidavtrycket. Vidare kommer utvecklingen av bostadsinfrastrukturen ge upphov till ett behov av effektiv värme- och kylteknik.

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Kylma
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se