Senaten i USA har ratificerat Kigalitillägget

Publicerad: 23 Sep 2022
Nu har även USA anslutit sig till den skaran länder som ratificerat det så kallade Kigalitillägget, vilket är ett tilläggsavtal till Montrealprotokollet. Där Montrealprotokollet, ett FN-traktat, från början handlade om ozonnedbrytande ämnen fokuserar Kigalitillägget på växthusgaser, vilket innebär att användningen av HFC ska minskas.

Tillägget, som även Sverige antagit och som trädde i kraft den 1 januari 2019, innebär att åtgärder ska vidtas för att stegvis minska produktion och förbrukning av HFC i syfte att minska deras bidrag till klimatförändringarna. USA blir nu den 138:e staten att anta tillägget, därtill har även EU som helhet sedan tidigare antagit det. Amerikanska industribedömningar indikerar att ratificeringen kommer leda till 33 000 nya arbetstillfällen inom den inhemska tillverkningsindustrin, öka den årliga exporten med 4,8 miljarder USD samt generera investeringar på c:a 12,5 miljarder USD under det kommande decenniet.

Enligt Kigalitillägget ska utvecklade länder minska användandet av HFC med 45% till 2024, jämfört med motsvarande nivåer för perioden 2011-2013, och med 85% till 2036.

Annons
3 Okt, 2022
Interclima
Paris, Frankrike
3 Okt, 2022
Interclima
Paris, Frankrike
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
17 Nov, 2022
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Stockholm, Sverige
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Ny annons Mitsubishi
  • Dahl knapp 2022-09
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se