Så vill Sveriges Allmännytta starta en svensk energirevolution

Publicerad: 21 Mar 2024
I en strävan efter att leda vägen för den gröna omställningen i Europa och globalt, har Sveriges Allmännytta och ViaEuropa initierat ett samarbete för att snabba på övergången till ett mer hållbart energisystem. Deras gemensamma mål beskrivs vara att främja energigemenskaper som en kraftfull drivkraft för förändring.

Ambitionen hos både Sveriges Allmännytta och ViaEuropa sägs vara att accelerera omställningen mot ett mer hållbart energisystem med ökade möjligheter för energidelning och låga energipriser. 

- Förnybar energi finns i överflöd, men existerande kraftnät är inte byggda för att hantera storskalig lokala produktioner. Genom att tillföra ny teknik via energigemenskaper så kan vi skapa ett nytt energisamhälle där det är självklart med ett överflöde av grön el till låga fasta priser. Visste ni att potentialen bara på Sveriges tak är 50 TWh per år, säger Jonas Birgersson, ordförande ViaEuropa 

Energigemenskaper kan idag ta flera olika former, men har ofta den gemensamma nämnaren i att det är flera intressenter som engagerar sig i lokal energiproduktion, energianvändning och distribution av energi. Energigemenskaper beskrivs kunna minska användandet av fossila energislag, bidra till ett mer reselient energiförsörjning i Sverige och möjliggöra innovationer. 

- Vi ser en stor potential i energigemenskaper för våra medlemmar. Energigemenskaper är bra för plånboken och miljön, och kan både bidra med nytta och blåslampa för de nätägare som finns idag, säger Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännytta 

Sveriges Allmännytta och ViaEuropa har nu undertecknat ett gemensamt avtal med tydliga mål och åtaganden. Detta samarbete är inriktat på att snabbt utveckla och implementera praktiska lösningar inom framåtlutade fastighetsbolag. Genom att visa upp framgångsrika exempel på dessa implementationer siktar vi tillsammans på att illustrera hur kritiska utmaningar kan övervinnas. Målet är att förenkla processen för alla fastighetsägare att bidra till en snabbare och smidigare omställning.  

På bilden: Jonas Birgersson och Anders Nordstrand
Fotograf: Dan Gibson

Annons
Annons
16 Apr, 2024
HVAC & Refrigeration Live
London, Storbritannien
21 Apr, 2024
11th Asian Conference on Refrigeration and Air Conditioning
Jeju, Sydkorea
23 Apr, 2024
Nordbygg 2024
Stockholm, Sverige
21 Maj, 2024
Meda Clima
Lagos, Nigeria
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Svalinn_2024 AQS
  • Kylma
  • Knapp april
  • AQS Produkter
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se