Rekordstor energibesparing vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala

Publicerad: 6 Nov 2023
Det cirka 100 000 m2 stora Ångströmlaboratoriet drar ungefär lika mycket energi som ett litet svenskt samhälle. Akademiska Hus och Uppsala universitet genomför nu ett omfattande arbete med målet att minska mängden levererad energi till byggnaden med hela 30 procent. Besparingen är storleksmässigt unik för Akademiska Hus och ett led i fastighetsbolagets och lärosätets fördjupade hållbarhetssamarbete.

Projektet går under namnet ”Bläckfisken” för att symbolisera Ångströmlaboratoriets sammanlagt tio huskroppar vars utformning kan ses som ett huvud med armar likt en bläckfisk. Arbetet sker i olika etapper och sträcker sig fram till år 2025. I den första etappen, som nyligen avslutades, har Akademiska Hus investerat cirka 40 miljoner kronor. Åtgärderna som gjorts syftar till att på olika sätt möjliggöra att energi flyttas mellan huskropparna och används där den gör mest nytta.

- Akademiska Hus har en nollvision för sitt klimatavtryck och i det arbetet är en viktig del att minska mängden levererad energi. Satsningen vi gör i Ångströmlaboratoriet är unik för oss och när arbetet står klart är målet att vi ska ha minskat den årliga energileveransen till byggnaden med hela 8 GWh, säger Andreas Kupenberg, direktör för Teknik och Service på Akademiska Hus.

I Ångströmlaboratoriet bedrivs energikrävande forskning och undervisning inom bland annat batterier, solenergi, IT och cybersäkerhet. Idag mäter byggnadernas energibehov 26 GWh per år, där en majoritet av energin går åt till att kyla de stora serverhallar som behövs för att universitetets teknikintensiva verksamhet ska kunna fungera. Arbetet i projektets första etapp har fokuserat på att ta tillvara den värme som skapas i serverhallarna och på ett effektivt sätt förflytta den till andra delar av byggnaden där värme behövs för att sedan gå tillbaka som kyla till serverhallarna. Det cirkulära energisystemet gör att mängden levererad energi som annars hade krävts för att värma och kyla byggnaden drastiskt kan minska.

- Det är viktigt att vi som lärosäte är med i den här utvecklingen. Uppsala universitet är starka inom energiforskning och det handlar inte bara om att utveckla nya energitekniker utan också nya lösningar för energibesparing, säger Charlotte Platzer Björkman, professor i solcellsteknik och vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Arbetet med att kraftigt reducera energileveransen till Ångströmlaboratoriet fortsätter nu med de två resterande etapperna. I dessa investerar Akademiska Hus ytterligare 35 miljoner kronor. Fokus ligger bland annat på att förbättra ventilationen.

Annons
15 Feb, 2024
Acrex India
New Delhi, Indien
26 Feb, 2024
HVAC R Saudi
Riyadh, Saudiarabien
27 Feb, 2024
Warsaw HVAC Expo
Warsawa, Polen
12 Mar, 2024
MCE Mostra Convegno
Milano, Italien
Visa fler händelser
Din ort
AQS
  • Ahlsell
  • Dahl knapp 2022-09
  • AQS Produkter
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se