Rejlers får stort energibesparingsprojekt för Huddinge Samhällsfastigheter

Publicerad: 24 Apr 2024
Rejlers har ingått ett avtal med Huddinge Samhällsfastigheter för den första fasen av ett planerat storskaligt energiprojekt. Målet är att minska energianvändningen med minst 35 procent för de fastigheter som ingår i avtalet.

Kommunalägda Huddinge Samhällsfastigheter AB äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, äldreboenden och idrottsanläggningar. Huddinge Samhällsfastigheter har nu som ett av de första bolagen i Sverige fått ett EU-bidrag för att kunna genomföra ett storskaligt energiprojekt.

Projektet som är indelat i två faser, projektutveckling och genomförande av åtgärder, omfattar totalt cirka 110 av bolagets över 150 fastigheter och förväntas pågå fram till år 2030. För hela projektet är målet att minska energianvändningen med minst 30 procent, ett ambitiöst men inte orimligt mål att uppnå.

Rejlers ansvarar för energikartläggning i delprojekt 1 i projektutvecklingsfasen, som inleds under våren och innefattar kartläggning och identifiering av möjliga energibesparingar för fastigheterna i projektet. Syftet är att minska energianvändningen med 35 procent och därmed minska klimatpåverkan. Övriga mål i projektet är att förbättra inomhusklimatet och arbetsmiljön i fastigheterna samt anpassa fastigheterna för digital styrning och uppföljning.  

- Vi är glada över att vara i gång med de första energikartläggningarna för vårt energiprojekt. Rejlers har etablerad erfarenhet av kartläggningar och att ta fram genomförbara energiåtgärder. Vi ser fram emot att tillsammans med Rejlers få fram åtgärdsförslag som leder till energieffektiva fastigheter, säger Frida Gustafsson, projektledare på Huddinge Samhällsfastigheter.

- Vi ser fram emot att använda vår erfarenhet från stora energiprojekt och totalentreprenader för att hjälpa Huddinge Samhällsfastigheter att uppnå sina mål i detta betydande samhällsprojekt. Utvecklingsfasen är avgörande för hela projektet eftersom det etablerar grunden för arbetssätt och leveransnivåer. Vi är stolta över det förtroende vi har fått, säger Katrine Lind, projektledare och affärsområdeschef Rejlers Energiprojekt.

Annons
21 Maj, 2024
Meda Clima
Lagos, Nigeria
28 Maj, 2024
ARBS 2024
Syndey, Australien
29 Maj, 2024
14th IIR Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning
Paris, Frankrike
10 Jun, 2024
ATMOsphere America Summit 2024
Washington DC, USA
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Svalinn_2024
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se