Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Nytt unikt sätt att återvinna lågvärdig värme i Linköping

Publicerad: 21 Mar 2016
I februari började ett nytt tekniskt system användas på Linköpings universitet som Akademiska Hus, Tekniska verken och Bravida ligger bakom. Det handlar om att ta tillvara på lågtempererad lågvärdig värme, som tidigare inte utnyttjats, för att värma universitetets lokaler. Den avancerade tekniken bidrar till att energianvändningen och koldioxidutsläppen minskar och förhoppningen är att fler ska ta efter konceptet.

På Campus Valla vid Linköpings universitet finns ett antal serverhallar som alstrar 20-30°C värme till luften. De stora servrarna behöver kylas för att fungera. Akademiska Hus som äger och förvaltar byggnaderna har efterfrågat en lösning på hur värmen från servarna kan återvinnas. Det har lett till att Tekniska verken tillsammans med Akademiska Hus och Bravida nu har arbetat fram ett unikt resurseffektivt system som ger flera hållbarhetsfördelar.

– Att hitta innovationer som gör vår användning av energi smartare och effektivare är något vi prioriterar. Fastighetsbranschen står för en betydande del av samhällets totala energianvändning och det är en viktig anledning till att vi som ett av Sveriges största fastighetsbolag initierar den här typen av projekt. Att agera långsiktigt och hållbart är självklart för oss, säger Lars Hagman, regiondirektör för Akademiska Hus region Öst.

Sedan tidigare finns ett fjärrkylsystem som nu också används för att ta hand om den värme som alstras från servrarna. Med den nya tekniska lösningen återvinns värmen genom att förvärma luften in till universitetets lokaler när utomhustemperaturen är cirka 6°C eller lägre. Återvinningen sker genom att man tar tillvara returvärmen från fjärrkylsystemet och använder den till att värma upp universitetets lokaler via ventilationssystemet. Systemet gör det möjligt att återvinna den lågvärdiga värmen med minimal elanvändning. Dessutom blir en annan positiv effekt att fjärrkyla produceras när värmen återvinns. Sammantaget bidrar den nya avancerade tekniken till att energianvändningen och koldioxidutsläppen minskar och förhoppningen är att fler ska ta efter konceptet.

– Genom att tänka innovativt tillsammans och utnyttja befintlig infrastruktur skapar vi möjlighet att ta vara på lågvärdig spillvärme som annars skulle gått förlorad. Det nya sättet att återvinna lågvärdig värme är både resurs- och kostnadseffektivt både på lång och kort sikt. Tillsammans bidrar vi till att skapa världens mest resurseffektiva region, säger Mile Elez, teknisk direktör vid Tekniska verken i Linköping AB.

Energieffektiviseringen vid Linköpings universitet är en del av Akademiska Hus strategiska hållbarhetsarbete för att minska mängden köpt energi med 50 procent från år 2000 till 2025 och att eliminera CO2-avtryck från energianvändning vid drift i bolagets byggnader. 

För Tekniska verken innebär den unika tekniska lösningen att företaget behöver elda mindre olja och kol och därmed släppa ut mindre koldioxid. Likaså behövs mindre spetslastproduktion i fjärrvärmesystemet. 

(Foto: Anders Bryngel )

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ahlsell
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se