Ny förordning för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi

Publicerad: 9 Feb 2023
Den 30 december 2022 trädde en tidsbegränsad EU-förordning gällande förnybar energi i kraft. Syftet är att, i ljuset av den ryska invasionen av Ukraina, påskynda utbyggnaden av förnybar energi inom EU. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och har från det att den trädde i kraft en direkt påverkan på svenska tillståndsprocesser, bland annat för värmepumpar.

Medlemsstaterna har möjlighet att begränsa förordningen baserat på till exempel teknik eller geografisk plats, men inga sådana begränsningar har gjorts i Sverige. Förordningen gäller i 18 månader, det vill säga till och med 30 juni 2024. 

I förordningens artikel 3 fastställs det att under perioden som förordningen är i kraft antas det att planering, uppförande och drift av förnybar energi är av övervägande allmänintresse och av vikt för människors hälsa och säkerhet. Antagandet om övervägande allmänintresse får betydelse vid tillämpning av specifika artiklar i: livsmiljödirektivet 92/43/EEG, EUR-Lex; ramdirektivet för vatten 2000/60/EG, EUR-Lex samt fågeldirektivet 2009/147/EC, EUR-Lex Energimyndigheten kan i dagsläget inte uttala sig om exakt hur förordningen kommer tillämpas i enskilda ärenden. 

I artikel 7 i förordningen står det att under den tid som förordningen gäller får tillståndsförfarandet för installation av värmepumpar med lägre elektrisk kapacitet än 50MW inte överstiga en månad. För jordvärmepumpar gäller tre månader. 

Eftersom luft-luftvärmepump inte omfattas av vare sig tillstånds- eller anmälningsplikt, bedömer Energimyndigheten att tidsfristen främst är aktuell i de kommuner där tillståndsplikt gäller för pumpar som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten (så som bergvärmepumpar). Rådet från Energimyndigheten är att undersök vad som gäller i din kommun.

Annons
5 Apr, 2023
HFO 2023
Shanghai, Kina
7 Apr, 2023
CR Expo
Shanghai, Kina
27 Apr, 2023
IIR: Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies
Ohrid, Makedonien
11 Maj, 2023
ISH China & CIHE
Peking, Kina
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Dahl knapp 2022-09
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se