Nu lanseras ett europeiskt partnerskap för snabbare energiomställning - Clean Energy Transition Partnership

Publicerad: 6 Jul 2022
Energimyndigheten leder tillsammans med Österrike det nya partnerskapet CETPartnership som samlar ca 70 forskningsprogram från 32 länder och regioner. Inom partnerskapet planeras de kommande sex åren bland annat årliga forsknings- och innovationsutlysningar. Den första med årlig budget på drygt 1 miljard kronor.

Partnerskapet är en del av EU:s ramprogram Horisont Europa och ersätter tidigare samarbeten inom ERA-NET.

Den första utlysningen öppnar nu i september och ett gemensamt internationellt lanseringsevent kommer att hållas digitalt den 13 september. Utlysningen genomförs i två steg. I det första steget lämnas så kallad pre-proposal in i november 2022 och i det andra steget lämnas en fullständig ansökan in våren 2023. Energimyndigheten kommer att stödja svenska sökande inom partnerskapets utlysningar och samtliga sju tematiska områden.

Efter sommaren kommer både Energimyndigheten och partnerskapet att bjuda in till flera informations- och match-makingtillfällen. Information om dessa publiceras på energimyndigheten.se och CETPartnerships internationella webbplats, CET Partnership

- Energimyndigheten har valt att ta en ledande roll i samarbetet CETPartnership för att möjliggöra effektivare internationell samverkan, något som är nödvändigt för att öka takten i det globala energi- och klimatarbetet. Vår ambition är också att såväl svenska finansiärer som forskningsutförare och behovsägare drar stor fördel av partnerskapet. Vi ser att det kommer att stärka Sveriges hållbara omställning och globala konkurrenskraft, säger avdelningschefen för forskning, innovation och affärsutveckling Rémy Kolessar, Energimyndigheten.

Tematiska områden (extern webbplats)

Annons
16 Aug, 2022
ARBS
Melbourne, Australien
21 Sep, 2022
Refrigeration & HVAC Indonesia
Jakarta, Indonesien
3 Okt, 2022
Interclima
Paris, Frankrike
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Mitsubishi AQS Ny annons
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se