Nordic Climate Group till offshore-marknaden genom Nordfrost

Publicerad: 31 Maj 2024
Nordic Climate Group förvärvar det tredje danska bolaget på en månad och Nordfrost Køleservice i Esbjerg, Danmark, ansluter nu till gruppen. Förvärvet beskrivs inte bara öka möjligheterna på den danska marknaden, utan även inom offshore-segmentet.

Nordfrost har under de senaste 10 åren expanderat inom kyla för offshore-marknaden och förstärker därmed Nordic Climate Group Danmarks marina erbjudande, där det tidigare dotterbolaget Nordkøl också verkar. Nordfrost, som grundades 1978, beskrivs ha en bred kompetens inom kyla och naturliga köldmedier , CO2 och propan. Nordfrost uppges vidare ha en stark lokal position i Esbjerg-regionen med långa kundrelationer med både privata och offentliga kunder. Därtill har Nordfrost under senare år utökat erbjudandet till lokal industri med kundanpassade lösningar. Genom förvärvet av Nordfrost har Nordic Climate Group nio danska bolag med tillsammans nära 200 anställda. 

- Förvärvet av Nordfrost är betydelsefullt för Nordic Climate Group, då det ger oss en stark position i sydvästjylland och speciellt inom offshoresegmentet. Ägaren Jesper Kjærgaard och Nordfrost passar riktigt bra in i den existerande gruppen och stärker oss inte bara mot offshore, utan även mot industrin som kan få stor nytta av kyllösningar med naturliga köldmedier, säger Tue Sjøntoft, landschef Danmark, Nordic Climate Group.

Nordfrost Køleservice har ägts av Jesper Kjærgaard senaste 10 åren. Under hans ledning har bolaget utvecklats från ett traditionellt kylföretag i Esbjerg till ett företag med expertis inom offentlig verksamhet, industri och kyla för offshore, med inriktning på olje- och vindprojekt och kunder utanför landets gränser.

- Jag har alltid fokuserat på bra service till mina kunder och utvecklat affärer tillsammans med dem. Tidigare har jag inte haft några tankar på att sälja, men för att kunna fortsätta utvecklingsresan ser jag fördelarna med att samarbeta med andra företagsledare inom Nordic Climate Group. Erfarenhetsutbytet med dem kommer att kunna lyfta bolaget ytterligare en nivå, säger Jesper Kjærgaard, VD, Nordfrost Køleservice, som kommer att kvarstå i sin roll efter ägarskiftet. 

Den marina marknaden hanteras av danska, norska och svenska bolag inom Nordic Climate Group. Då både inom energisektorn och sjömatsnäringen samt på fartyg. Affärer görs i flera världsdelar och är en indikation på att den nordiska kompetensen är konkurrenskraftig.  

- Kyla inom offshore är ett intressant specialområde som vi har stor tro på i framtiden. Förvärvet av Nordfrost ligger inom samma kompetensområde som till exempel norska WinnTech, som är en del av Nordic Climate Group Norge. Med både bolagens kunskap och kompetens kan vi utveckla området ytterligare, säger Fredrik Gren, koncernchef, Nordic Climate Group.

Annons
Din ort
Svalinn_2024 AQS
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se