Nordic Climate Group med nytt företagsförvärv i Danmark

Publicerad: 21 Maj 2024
Nordic Climate Group växer i Danmark och förvärvar Buus Køle-Service ApS. Detta efter att under 2023 köpt både Buus Køleteknik och Buus Ice, alla bolagen belägna på Mors, Jylland. I och med förvärvet stärker Nordic Climate Group sin position i Nordvästjylland.

Buus Køle-Service beskrivs ha en lång tradition av att leverera kyltekniska lösningar till livsmedelsbutiker och detaljhandel samt till industri- och näringsverksamheter i hela nordvästra Jylland. De tidigare förvärvade Buus Køleteknik och Buus Ice fokuserar på produktion och försäljning av ismaskiner. Buus Køle-Service, grundat 2007 och med 19 anställda, förvärvas från de tidigare delägarna Carsten Nilsen, Dennis Djernis och Kevin Rockell som ägt bolaget i lika delar. Buus Køle-Service kommer, på samma sätt som andra bolag i gruppen, arbeta vidare med sitt lokala varumärke och de tidigare ägarna fortsätter i samma roller.

- Genom att ansluta till Nordic Climate Group stärker vi våra relationer med detaljhandeln ytterligare, samtidigt som vi ser stora synergier i samarbetet med de övriga bolagen i gruppen, särskilt SA-AL Køleteknik med vilka vi redan tidigare haft ett bra samarbete, säger Carsten Nilsen verkställande direktör, Buus Køle-Service.

Inriktningen på livsmedelsbutiker och detaljhandel medför hög servicegrad och närhet till kunderna.

- Nordic Climate Group har ett strategiskt fokus på att öka andelen servicerelaterade uppgifter. Det är en inriktning som passar oss väldigt bra med det sätt som vi driver vårt företag på. Vi ser fram emot att utveckla servicetänkandet ännu mer inom ramen för Nordic Climate Group, framhåller Dennis Djernis, servicechef, Buus Køle-Service.

Nordic Climate Group beskriver en ambition i att leverera maximal energieffektivitet och minimalt klimatavtryck, något som de tidigare ägarna anser passa väl ihop med Buus Køle-Service inriktning.

- Nordic Climate Group är i frontlinjen när det gäller övergången till naturliga köldmedier. Vi ser stora möjligheter att utnyttja vår kunskap, särskilt inom CO2, tillsammans med de danska företagen inom Nordic Climate Group för att hjälpa våra kunder i övergången till naturliga köldmedier, säger Kevin Rockell, ansvarig för klimat och energi, Buus Køle-Service

Förvärvet av Buus Køle-Service handlar både om fortsatt tillväxt i Danmark och om att tillföra kompetens.

-Buus Køle-Service är ett välskött kylföretag med en stark geografisk representation i Nordvästjylland. Samtidigt har Buus Køle-Service redan i dag ett samarbete med SA-AL Køleteknik och PVN Køleteknik som också är en del av Nordic Climate Group. Vi är därför väldigt stolta över att Buus Køle-Service har valt att ansluta sig till Nordic Climate Group och ser mycket fram mot att välkomna Carsten, Dennis, Kevin och alla andra medarbetare till Nordic Climate Group, säger Tue Sjøntoft, landschef Danmark, Nordic Climate Group.

Nordic Climate Group som etablerades 2021 omsätter i dag 4 miljarder kronor och har cirka 1.500 anställda vid drygt 80 lokala etableringar i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Genom förvärvet har Nordic Climate Group Danmark cirka 160 anställda.

Annons
Din ort
AQS Svalinn_2024
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se