NCG och visionerna för framtiden

Publicerad: 2 Jul 2024
Vi har träffat Fredrik Gren och pratat om visionerna för Nordic Climate Group och hur man tänker växa på kontinenten. Resan började i Sverige för bara drygt tre år och idag är man etablerade i Norge, Finland och Danmark. Det senaste förvärvet markerar dock ett nytt, stort steg.

Nordic Climate Group, NCG, bildades under 2021 och sommaren 2022 tog Fredrik Gren över rodret som koncernchef för gruppen. Nu, två år senare, är gruppen större och starkare än någonsin med över 80 lokala etableringar och nästan 1600 anställda, fördelade över de svenska, norska, finska och danska marknaderna. Den 2 juli stod det också klart att man adderar en femte marknad när man kliver in i Nederländerna. Något av en milstolpe i bolagets historia och ett avstamp för vidare tillväxt på kontinenten.

Bra plattform på plats
Vi satte oss ner med Fredrik Gren och lät honom utveckla visionerna för NCG och vad det är som gjort den snabba tillväxten möjlig.

- Det har gått fortare än vad jag kanske trodde inledningsvis, om jag får uttrycka mig så, säger Fredrik. Grunden, plattformen, som fanns på plats när jag kom in i bilden var bättre än vad man kunnat tro när man bygger bolag. Riktigt bra.

En del av vad Fredrik beskriver som NCG-modellen, det som gjort gruppen framgångsrik, är att behålla och bevara bolagen man köper. Att helt enkelt låta bolagen fortsätta göra det som gjort dem framgångsrika så här långt, inte att assimilera dem in i en större och mer anonym organisation. Med stödet och musklerna som finns samlade i gruppen kan sedan bolagen i stället utmana sig själva, utvecklas och våga ta nya kliv.

- Vi fick med oss många av de bästa bolagen från start, vilket i sin tur har gjort det lättare att få med andra. När vi är i kontakt med ett bolag vi är intresserade av så tittar ägarna självklart på vilka bolag som redan finns i gruppen. Är det bra bolag med gott rykte och som man gärna samarbetar med – ja då blir beslutet lättare för dem att också gå med.

Gå in med kraft
NCG startade, som nämnts ovan, i Sverige och redan på hösten samma år gjorde man sitt första förvärv in i Norge. Året därpå, i september 2022, tog man steget in på den finska marknaden och under maj 2023 även på den danska. Och varje gång man har tagit sig an en ny marknad har det inletts med att i snabb takt förvärva ett par starka bolag, som har både rätt storlek och status.

- När vi går in i nya länder vill vi göra det ordentligt, med kraft. Det första förvärvet ska vara en riktig stjärna för det kommer att attrahera andra bolag. När vi gick in i Danmark nu senast så började vi med ett bolag på Jylland, följt av ett på Fyn respektive ett på Själland. Sedan pratade vi ihop oss med dessa företagare om vilka bolag som skulle kunna bli det fjärde och femte bolaget, vilka bolag de trodde mest på och ville jobba tillsammans med i gruppen. När vi gör så får vi bra fart och en bra dynamik inom gruppen redan från start.


T&S Klimaattechniek B.V. och Compair Airconditioning B.V. var de två första bolagsförvärven när NCG tog klivet in på den nederländska marknaden.

Mjuka värden avgjorde
Nu är man redo att ta sig an den nederländska marknaden, som då blir den femte i ordningen. Att det skulle bli Nederländerna var inte helt självklart från början, man hade flera länder i åtanke och som man analyserade förutsättningarna för.

- Vi hade sex tänkbara länder som vi övervägde, exempelvis Storbritannien, Tyskland och Polen för att nämna några av dem. Alla dessa länder visade sig ha bra förutsättningar när vi tittade på hur industrin var uppbyggd, hur lönsamheten såg ut och vilken tillväxt som fanns. Att det skulle se så pass bra ut trodde vi nog inte från början.

Fredrik säger att det i stället var de mjuka faktorerna som kom att avgöra.

- Nederländarna är väldigt öppna som personer, landet ligger nära Norden rent geografiskt och de är väldigt bra på engelska där. Dessutom ser nederländarna väldigt positivt på Norden och har en bild av att vi ligger långt framme tekniskt. Vi hade en tanke på att kanske byta namn till European Climate Group när vi tar steget ut på kontinenten, men den tanken kan vi nog släppa. Att ha med Nordic i namnet har varit en fördel när vi pratar med nederländska bolag, så det behåller vi.  

De två bolagen man startar med i Nederländerna är till omsättningen ungefär likvärdiga, cirka 125 miljoner i omsättning vardera. Målet är att inom kort addera ytterligare bolag.

- Vi för diskussioner med ett par till och siktet är inställt på att vi inom 12-18 månader ska omsätta en miljard i Nederländerna, och då helst inom 12 snarare än 18 månader.


Med NCG Academy både vidareutbildas och grundutbildas kyl- och värmepumpstekniker

Vidare ut på kontinenten
Utsikterna för tillväxt i Nederländerna tycks också vara goda, bland annat som en följd av att gasfält avvecklas, kärnkraft ska byggas och uppvärmningssektorn ska elektrifieras. Men det kommer inte stanna med Nederländerna.

- Om några år ser jag oss etablerade i, kanske, tio europeiska länder. Vilka de nya länderna blir är inte klart, det får vi se längre fram. Nu ska vi först landa ordentligt i Nederländerna och när vi befinner oss ungefär samma läge där som vi nu gör i Danmark, då kan det bli aktuellt med ytterligare ett steg. Skulle jag gissa, så kanske att Tyskland ligger närmast.

Att föra samman mindre bolag under ett tak, som ju är en del av NCG-modellen, finns det en stor potential för. Marknaderna runt om i Europa påminner en hel del om varandra i det att det inte finns några riktigt stora bolag eller koncerner inom kylinstallationssektorn. I stället är det mindre, fristående bolag som jobbar på egen hand.

- Processerna för hur ett bolag bildats är ofta ganska snarlika överallt, det börjar med en duktig tekniker som tillsammans med en duktig kundutvecklare startar företag tillsammans. Sedan växer man kanske och blir med åren 20 - 30 anställda, men sen tar det stopp. Man blir duktiga inom ett eller ett par områden, starka inom sin nisch, men samtidigt begränsade av att man inte kan åta sig uppdrag inom andra områden. Det finns också en geografisk begränsning att ha i åtanke.

Det är här NCG kommer in bra i bilden, säger Fredrik.

- Vi vill ju bevara deras kompetens och entreprenörsanda, personerna i bolagen är vana att jobba i en mindre organisation och det får de fortsätta att göra hos oss. Varje bolag jobbar vidare som tidigare men nu med oss i ryggen som kan hjälpa dem att utvecklas, växa och våga sig på nya uppdrag.

En utmaning framöver, för att säkra tillväxten i bolagen på samtliga marknaden är att se till att det finns personal att anställa. Som alla vet råder det en hög efterfrågan på kyl- och värmepumpstekniker och det utbildas inte tillräckligt många för att täcka behovet.

- Vi har skapat en egen akademi i Sverige, som Mikael Dagberg ansvarar för. Syftet med den är både att vidareutbilda redan anställda och att nyutbilda. På senare tid har vi anställt folk från helt andra branscher och utbildat upp dem med hjälp av Micke, vilket fallit väl ut så det kommer vi nog fortsätta med. Utbildningsverksamheten har vi tagit med oss in i alla marknaden vi är aktiva på, även om den anpassas efter de lokala förutsättningarna och personerna. Och det konceptet kommer vi ta med oss när vi fortsätter vår resa.

11 Aug, 2024
16th IIR-Gustav Lorentzen Conference
College Park, USA
27 Aug, 2024
China Heat Pump Conference 2024
Shenzhen, Kina
30 Sep, 2024
Interclima
Paris, Frankrike
8 Okt, 2024
Chillventa 2024
Nürnberg, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Svalinn_2024 AQS
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se