Mölndal Energis nya anläggning för fjärrkyla invigd

Publicerad: 30 Maj 2024
Måndagen 27 maj invigdes den nya anläggningen för fjärrkyla på Riskulla av kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och Mölndal Energis vd Christian Schwartz. Knappt två år efter byggstart är anläggningen färdig och kommer initialt leverera kyla till Mölndals centrum och Åbro.

Mölndal Energi har sedan tidigare en fjärrkylaproduktion som bland annat förser Mölndals sjukhus och Mölndals Galleria med komfortkyla. Med nya områden som GoCo Health Innovation City, Forsåker och MiMo huset har behovet av kyla ökat och Mölndal Energi tog därför beslut om att investera i en ny anläggning.

- Mölndal växer och då är det viktigt att vi kan förse Mölndalsborna med den energi de behöver, oavsett om det är i form av värme, el eller som i det här fallet kyla. Att det finns goda förutsättningar för att verka här i vår stad. Vi har ett mål om att öka mängden lokalproducerad energi i Mölndals stad, och även om det målet främst syftar på elproduktion så är detta ett viktigt steg i att bli mer självförsörjande i kommunen, säger Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Mölndal.

Fjärrkylaanläggningen använder sig av en kombination av absorptionskyla, där energi från spillvärme och fjärrvärme används, frikyla, och kompressorkyla.

- Genom att gå samman och producera centralt får vi kyla som är resurseffektiv, driftsäker, ekonomisk och klok för miljön. I Göteborgsområdet finns det dessutom mycket spillvärme från industrier sommartid, rester som vi kan ta vara på och omvandla till kyla för våra kunder, säger Christian Schwartz, vd Mölndal Energi.

Total installerad produktionseffekt för anläggningen är 6 MW. Förutom anläggningen har Mölndal Energi även byggt ut sitt fjärrkylanät så att det sträcker sig från Riskulla till innerstaden och Åbroområdet.

Foto: Mölndal Energi

Annons
Din ort
AQS Svalinn_2024
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se