Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Lovande resultat i teknikupphandlingen av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus

Publicerad: 1 Nov 2016
Beställargruppen för energieffektiva småhus, BeSmå, har nyligen avslutat en teknikupphandling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat. Även om ingen vinnare kunde utses säger BeSmå att man ser mycket positivt på utvecklingsarbetet som presenterats.

Detta är en produkt för vilken beställargruppen har identifierat ett starkt utvecklingsbehov. Vid anbudstidens slut hade sex anbud inkommit. Samtliga anbud innehåller intressanta lösningar och förslag, och visar på en gedigen utvecklingskapacitet och en stor variation av tekniska lösningar säger BeSmå i en presskommentar.

Ett av de inkomna anbuden uppfyllde dessutom beställargruppens önskan att se ett ökat samarbete mellan olika typer av aktörer på marknaden. Anbuden har lämnats av Flexit AS/Flexit Sverige AB, H Östberg AB i konsortium med Panasonic, Metro Therm AB, Nibe AB (två anbud) samt Systemair AB.

I flera fall överträffade anbuden de enskilda skallkrav som specificerats i teknikupphandlingens kravspecifikation. Dock uppfyllde inget av de inkomna anbuden samtliga uppställda skallkrav. De anbud som inkommit i teknikupphandlingen således visar att det kvarstår ett visst vidareutvecklingsarbete innan den efterfrågade produkten kan testas och marknadsintroduceras, men anbuden visar att det finns en tydlig vilja från branschen att utveckla den produkt som beställargruppen nu efterfrågar.

Eftersom inget av de inkomna anbuden uppfyller samtliga skallkrav kommer ingen vinnare att utses i teknikupphandlingen. Beställargruppen BeSmå säger att man ändå ser mycket positivt på det utvecklingsarbete som har presenterats genom anbuden, och bjuder nu in till ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete för att utveckla och marknadsintroducera kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus.

BeSmå har nu gått vidare genom att ansöka om medel för ett utvecklingsprojekt från Energimyndigheten. Inom detta utvecklingsprojekt kommer produkt- och komponenttillverkare, beställargruppen av energieffektiva småhus och experter tillsammans utveckla de systemlösningar som inkom vid teknikupphandlingen. Utvecklingsprojektet vänder sig även till andra produktutvecklare i branschen som är intresserade av att utveckla sina produkter i syfte att möta behovet av kombinerade värme- och ventilationsaggregat för lågenergihus i nordiskt klimat.

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • knapp
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se