Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Lågt intresse för att investera i hållbara datacenter hos svenska börsföretag

Publicerad: 11 Mar 2021
Teknikutvecklingen inom datacenterbranschen går lika snabbt som branschens tillväxt när det gäller att utveckla nya lösningar för att minska klimatpåverkan i form av energikonsumtion, och möjligheter att återvinna värme och kyla från anläggningarna. Men investeringskostnaden för den klimatsmarta datacenterinfrastrukturen kan ibland vara något högre, vilket gör att sådana lösningar ofta väljs bort när en ny anläggning ska byggas eller uppdateras.


Endast 22 procent av de största svenska bolagen på Stockholmsbörsen anger att de prioriterar att möta egna organisationens miljökrav framför kostnadsaspekten vid en upphandling av datacenterinfrastruktur. Det visar en av Coromatic nyligen genomförd studie*

- Kostnadspressen är stor på alla företag idag i och med ökad global konkurrens och här utgör inte datacenterinvesteringen något undantag. Branschen tillsammans med politiker och myndigheter behöver göra en rejäl satsning för att företag och organisationer i högre utsträckning ska välja de långsiktigt hållbara alternativen, säger Åsa Wikensten, vd på Coromatic. En branschstandard för hållbara datacenter tillsammans med en någon form av miljöpremie är två exempel på verktyg som vi föreslår.

På frågan vilka som är de viktigaste hållbarhetsmålen för organisationen anges energieffektivitet som det viktigaste målet – 33 % anger detta som högst prioriterade målet, följt av möjligheten att använda förnybara energikällor i anläggningen. Anmärkningsvärt nog hamnar effektiv kylning långt ned på listan. Endast 2 % anger detta som ett viktigt mål, trots att kylningen kan stå för en betydande kostnad i anläggningen. 

- Investeringen i hållbara lösningar där exempelvis värme och kyla kan återvinnas kommer ge återbäring i form av minskade driftskostnader, så egentligen finns ju allt att vinna på att välja klimatsmart, avslutar Åsa Wikensten.

*Studien genomfördes av undersökningsföretaget Great på uppdrag av Coromatic, där 100 datacenteransvariga på de största noterade bolagen i Norden tillfrågades, varav 50 från Sverige. Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer. I undersökningen finns representanter från läkemedelsindustri, tillverkande industri, detaljhandel, telekom, IT, teknikföretag och media.

Bild: Coromatic
 

Annons
9 Jun, 2021
Frigair Expo
Johannesburg, Sydafrika
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Mitsubishi AQS Panasonic
  • Bravida
  • knapp
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Kylma
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se