Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Konjunkturrapport för hösten 2021

Publicerad: 8 Okt 2021
Höstens konjunkturrapport från Navet Analytics har nyligen släppts av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Totalt beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 4,6 miljarder under första halvåret 2021. Omräknat till årstakt innebär utfallet en minskning med 4 procent jämfört med helåret 2020.

Det har varit ett lite svagare första halvår. Men bedömningen är att på helårsnivå kommer det vara en kraftig uppgång. Bakgrunden är positiva förväntningar om såväl 2021 som 2022 samt det redovisade läget i företagens orderstock.

Utvecklingen sker olika starkt i olika delar av landet. I Skåne ses en fortsatt mycket stark utveckling av marknaden medan i Stockholm och i Norrland kan man, tyvärr, se en nedgång. För Stockholm kan marknaden vara lite spretig framöver men för Norrland är marknadsutsikterna väsentligt mer positiva med bakgrund av den ökade investeringstakten i norr.

En utmaning branschen fortsatt står inför är rekrytering av utbildad personal. 70 % av de tillfrågade företagen anser att det är mycket svårt att rekrytera personal. En för branschens fortsatta utveckling alldeles för hög siffra.

 

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • knapp
  • Ahlsell
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se