Jubileumsprofessur ska främja energieffektivt byggande

Publicerad: 2 Jul 2021
Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur donerar tio miljoner kronor till en jubileumsprofessur i samband med Lunds Tekniska Högskolas 60-årsjubileum. Pengarna går till att under fem år finansiera en professur med inriktning på energieffektivt byggande.

– Det känns fantastiskt att få en professorsdonation i samband med LTH 60 årsjubileum, och i synnerhet inom ett så aktuellt och viktigt område som energieffektivt byggande, vilket går helt i linje med LTH:s ambitioner inom hållbar utveckling och agenda 2030, säger Annika Olsson, rektor för LTH.

– Lunds universitet vill uttrycka sin djupa tacksamhet för det engagemang familjen Eliasson visar för LTH:s ledande forskning inom området. En bättre 60-årspresent är svår att tänka sig och den blir en viktig komponent i Lunds universitets övergripande arbete för en hållbar utveckling, säger Erik Renström, rektor för Lunds universitet.

Familjen Eliassons stiftelse har under många år samarbetat med Lunds universitet och har tidigare bland annat bidragit till en professur i hållbart byggande, initierat en masterutbildning vid Campus Helsingborg och instiftat priset ”Årets framtidsbyggare”. De såg en chans att satsa på den nya professuren i samband med LTH:s jubileum.

– När stiftelsen såg att den hade ekonomiska möjligheter så blev det en naturlig följd att fokusera på en enskild del av hållbart byggande och donera till det området. Den tidigare professuren som vi donerat till är betydligt bredare och omfattar allt från stadsplanering till sociala och trafikmässiga frågor. Den nu aktuella professuren är smalare och kommer att inrikta sig på energieffektivt byggande som är en liten del av hållbart byggande, säger Hans Eliasson, som är stiftelsens ordförande.

Tjänsten kommer att inrättas på avdelningen för Energi- och Byggnadsdesign på Lunds Tekniska Högskola. Ricardo Bernardo, som är avdelningsföreståndare och lektor, berättar att arbetet fokuserar på hur man kan göra bebyggelse mer energi- och miljöeffektiv i syfte att uppnå Sveriges energi- och klimatmål.

– Detta ställer högre krav på systemtänkande över hela livscykeln av byggnader, där både tvärvetenskaplig forskning och spetsforskning behövs. Professuren i energieffektivt byggande kommer att stärka LTH:s kompetens och synlighet inom området bygg och miljö och bidra till Sveriges mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, säger han.

Hans Eliasson anser att Lunds universitet är bäst i Sverige inom hållbart och energieffektivt byggande, och vill gärna att framgångarna uppmärksammas mer.

– Vi hoppas med den här donationen att vi kan bidra till att tydliggöra denna excellens. Vi hoppas att den nya professuren ska öka uppmärksamheten kring all fantastisk forskning och utbildning på området som sker i Lund och på Campus Helsingborg, säger han.

Annons
3 Okt, 2022
Interclima
Paris, Frankrike
3 Okt, 2022
Interclima
Paris, Frankrike
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
17 Nov, 2022
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Stockholm, Sverige
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi Ny annons
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Dahl knapp 2022-09
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se