Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Inget lagkrav på IMD

Publicerad: 12 Maj 2016
Regeringen kommer inte att inte införa lagkrav på individuell mätning av värme, kyla och tappvarmvatten i lägenheter (IMD). Det står nu klart efter att Regeringen i måndags meddelat sitt beslut. Istället får Boverket i uppdrag att på nytt utreda och följa upp frågan.

- Regeringen kommer i nuläget inte att införa en ny reglering för att mäta värme och tappvarmvatten i lägenheter. Däremot får Boverket i uppdrag att se om ändrade ekonomiska förhållanden kan innebära skäl för att i framtiden införa individuell mätning i av värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Frågan om införandet av krav på individuell mätning av värme, varmvatten och kyla följer implementeringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv i svensk lagstiftning. Krav på IMD har dock kritiserats starkt från flera håll – såväl fastighetsägarna som installatörs- och byggföreträdare har påpekat att det skulle vara en dyr åtgärd med liten effekt. 

Slutsatsen i Boverkets utredning, som haft till uppdrag att utreda frågan och komma med rekommendationer åt Regeringen, är att man inte bör införa några krav på IMD i dagsläget. En rekommendation som nu alltså Regeringen valt att följa.

- Vi välkomnar Regeringens beslut, säger Per Jonasson, VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Att införa IMD skulle tvinga fram investeringar som både skulle vara kostsamma och ineffektiva. Dessutom finns det svårigheter att skapa ett rättvist debiteringssystem eftersom värme- och kylbehov kan skilja sig kraftigt inom en och samma fastighet. Istället för att styra energieffektiviserande åtgärder på denna detaljnivå vill vi se ett mer flexibelt synsätt där lokala och individuella förutsättningar kan få påverka vilken systemlösning som väljs för minsta energiförbrukning.

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • AQS Produkter
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • Kylma
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se