Heba installerar kyla i alla äldreboenden

Publicerad: 12 Maj 2023
Klimatförändringarna gör att vi står vi inför höjda temperaturer med fler värmeböljor likväl som fler skyfall framöver. Heba har kartlagt hur förändringarna påverkar fastigheterna, hyresgästerna och miljön, samt gjort en finansiell analys. En av anpassningarna bolaget gör är att installera kylanläggningar i äldreboendena.

- Till sommaren 2023 kommer alla våra äldreboenden ha möjlighet till kyla, för att äldre personer som bor hos oss på Heba ska kunna må bra. Beslutet att alla våra äldreboenden ska ha kylanläggning fattade vi i fjol. Med kylanläggningar kan vi hålla nere temperaturen på en rimlig nivå under sommaren, säger Patrik Emanuelsson Heba Fastighets AB.

- Den ökade energianvändning som en kylanläggning medför är försumbar och investeringen är helt relevant satt i relation till de boendes hälsa. För våra äldre kan längre perioder i värme vara rent av livshotande, säger Patrik Emanuelsson.

Hebas nio äldreboenden är nyproducerade och det beskrivs ha ställts höga hållbarhetskrav för att minska klimatpåverkan, bland annat med höga energikrav för att nå så låg energianvändning som möjligt. I flera fall har man använt trästomme för att minska användningen av cementbaserade byggvaror som belastar klimatet i byggskedet. Dessutom har man installerat generösa fönsterpartier för dagsljus. Utmaningar som följer de hållbara lösningarna är att hålla behaglig temperatur under de varmaste perioderna på sommaren.

- Kompletteringar vi gjort med solfilm på fönster, utanpåliggande solavskärmning och löpande instruktioner hur hyresgäster eller verksamhet ska agera för att stänga ute värmen har inte gett tillräcklig effekt. Parallellt med den insikten har vi tagit till oss resultatet från vår omfattande klimatriskanalys - hur vi på Heba bör anpassa våra fastigheter för att möta de nya förutsättningarna. Installation av kylanläggningar är ett självklart val, säger Patrik Emanuelsson.

Bildtext: Hebas samhällsfastighet Vinfatet i Sollentuna.
Foto: Heba

Annons
Din ort
AQS Svalinn_2024
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se