Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Hårdare tag mot otillåten försäljning av luft-luftvärmepumpar

Publicerad: 18 Dec 2017
Att sälja luft-luftvärmepumpar utan installation kommer bli kännbart om det inte finns bevis för att installationen görs av ett certifierat företag och av en certifierad person. Kemikalieinspektionen har nyligen skickat ett informationsbrev till ca 100 företag som säljer produkter som innehåller fluorerade växthusgaser (f-gaser), exempelvis byggvaruhus och internetbaserade företag.

Idag finns flera mer eller mindre kända företag som säljer luft-luftvärmepumpar utan installation till privatpersoner utan att säkra att installationen görs av ett certifierat företag.

Den som säljer värmepumpar och annan utrustning innehållande f-gaser, som inte är hermetiskt tillsluten, ska försäkra sig om att utrustningen kommer att installeras av en certifierad installatör. Vid inspektion av en tillsynsmyndighet ska man kunna redogöra för på vilket sätt man har försäkrat dig om detta. I Sverige är det Kemikalieinspektionen eller kommunen som inspekterar företagen.

Om det framkommer att ett företag brutit mot reglerna i f-gasförordningen måste företaget åtgärda bristerna. Företaget kan få försäljningsförbud och bli tvunget att återkalla produkter från sina kunder. Överträdelser kan leda till polisanmälan om brott. Företaget riskerar även att påföras miljösanktionsavgift (MSA) med 5000 kronor per såld produkt, enligt SFS 2016:1130 §4, vilket kan ackumulera till höga belopp om många värmepumpar sålts på detta sätt.

För mer utförlig information om reglerna för fluorerade växthusgaser, se Kemikalieinspektionens webbplats

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • knapp
  • Ahlsell
  • Kylma
  • Ny annons
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se