Fortsatt svag försäljning av värmepumpar under Q2

Publicerad: 10 Jul 2024
Under andra kvartalet 2024 har det varit en fortsatt svag försäljning av värmepumpar på den svenska marknaden, med en nedgång på 50% enligt den senaste statistiken från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Branschorganisationen säger i en kommentar att jämförelsen, mellan Q2 2024 och Q2 2023, samtidigt är lite missvisande då föregående år var ett exceptionellt år samt att delar av minskningen förklaras av en nu rådande obalans i marknaden.

SKVP skriver i ett pressmeddelande att delar av nedgången i försäljning kan förklaras med en obalans i marknaden, då mellanleden mellan tillverkare och installatörer minskar sina lager och avvaktar nybeställningar. Man skriver även att byggbranschens fortsatt svaga utveckling också har en påverkan på antalet installerade värmepumpar.

- När byggbranschen sviktar och nyinstallationer minskar så blir utbytesmarknad och service extra viktig för intäkter till kyl- och värmepumpsbranschen. Sverige är ett föregångsland när det gäller värmepumpar och det finns en mycket stor installerad bas av värmepumpar som gör att vi klarar oss bättre än många andra länder i Europa, säger Mattias Järvinen, branschutvecklare på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Riksbanken aviserar om fortsatt sänkta räntor under andra halvåret 2024 och det finns indikationer på en förbättring i bostadsbyggandet. I och med det finns all anledning att tro att investeringarna kommer att öka och projekt som skjutits på framtiden kommer kunna realiseras och med det kan värmepumpmarknaden kunna komma tillbaka i tillväxt.

- Värmepumpar är en förutsättning för att kunna hantera klimatutmaningarna när samhället elektrifieras, säger Anders Mårtensson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Energi från de naturliga energikällorna sol, luft och vatten utnyttjas. Värmepumparna är också viktiga för att kunna ta tillvara restvärme från industri och fastigheter och därmed hjälpa till att energieffektivisera samhället. Det är viktigt att politikerna i Sverige ser att den svenska värmepumpindustrin är viktig för klimatomställningen i hela Europa och att fortsatt forskning är nödvändig för att den svenska industrin fortsatt ska vara ledande. 

Försäljningen (antal) uppdelad på villa och fastighet, Q2:

  Villa Q2 Fastighet Q2 Totalt Q2
Luft/vattenvärmepumpar -41% -41% -41%
Frånluftsvärmepumpar -70% n/a -70%
Vätska/vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -36% -32% -35%
Totalt -51% -36% -50%

(Alla jämförelser är med motsvarande tidsperiod föregående år)

11 Aug, 2024
16th IIR-Gustav Lorentzen Conference
College Park, USA
27 Aug, 2024
China Heat Pump Conference 2024
Shenzhen, Kina
30 Sep, 2024
Interclima
Paris, Frankrike
8 Okt, 2024
Chillventa 2024
Nürnberg, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Svalinn_2024 AQS
  • Ahlsell
  • Kylma
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se