Försvarsmakten och Installatörsföretagen inleder samarbete kring kompetensförsörjning

Publicerad: 13 Sep 2018
Installatörsföretagen och Försvarsmakten skrivit under en gemensam avsiktsförklaring kring kompetensförsörjning. Samarbetet syftar till att underlätta för medarbetare som har anställning i Installatörsföretagens medlemsföretag att kunna arbeta som tidvis tjänstgörande militär personal inom Försvarsmakten.

Installatörsföretagen och Försvarsmakten skrivit under en gemensam avsiktsförklaring kring kompetensförsörjning. Samarbetet syftar till att underlätta för medarbetare som har anställning i Installatörsföretagens medlemsföretag att kunna arbeta som tidvis tjänstgörande militär personal inom Försvarsmakten, till exempel inom Hemvärnet, som reservofficer eller som tidvis tjänstgörande soldat/sjöman/gruppchef.

- Försvarsmaktens inriktning är att söka samarbete med andra arbetsgivare och organisationer där vi kan skapa gemensamma synergieffekter, både för Försvarsmakten, den andra organisationen och för den enskilda soldaten. Samarbetet med Installatörsföretagen ger oss nu möjlighet att attrahera och rekrytera fler tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän, säger Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten.

Samarbetet avser även att gemensamt arbeta för att erfarenhet från den ena partens organisation ska vara en tydlig merit för individen i en karriär hos den andra parten. Parterna samverkar kring kompetensvalidering av militära utbildningar för soldater och sjömän mot Installatörsföretagens verksamhetsområde i syfte att öka möjligheten till yrkesväxling från försvarsmakten till installationsbranschen och att samtidigt kunna vara verksam i Försvarsmakten på deltid. 

Installatörsbranschen är i en mycket expansiv fas och man ser därför stora möjligheter att finna mycket lämpliga personer med en militär grundutbildning som har valt att engagera sig i Försvarsmakten på deltid för att påbörja en karriär som installatör.

- I likhet med Försvarsmakten, säkerställer elektriker och rörmokare att viktiga samhällsfunktioner fungerar. Branschen behöver bli fler och vi behöver snabbt skruva upp ambitionerna när det gäller yrkesutbildning av unga vuxna och personer som vill ställa om i arbetslivet. För att kunna dra ömsesidig nytta av varandra i kompetensförsörjningen ansluter Installatörsföretagen till den satsning som Försvarsmakten bedriver, säger Ola Månsson, VD på Installatörsföretagen.

Installatörföretagen kommer att informera om konkreta karriärmöjligheter inom installationsbranschen för tidvis tjänstgörande militär personal. Primärt är det yrkesroller som montörer, arbetsledare, projektledare, tekniker och ingenjörer som man fokuserar erbjudandet kring. Installatörsföretagen planerar också att delta i kommande arbetsgivarträffar som anordnas för tidvis tjänstgörande militär personal i Försvarsmakten.

Bravida, en av installationsbranschens större arbetsgivare, är först ut av medlemsföretagen att teckna en avsiktsförklaring med Försvarsmakten för ett samarbete om kompetensförsörjning.

På bilden: Ola Månsson vd för Installatörsföretagen, undertecknar här samarbetsavtalet tillsammans med Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten.
Fotograf: Rickard Törnhjelm, Försvarsmakten

 

Annons
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se