Fem år med Sveriges första stora plusenergihus

Publicerad: 7 Sep 2023
2018 byggde Sveafastigheter färdigt Sveriges första flerbostadshus uppfört som ett plusenergihus, kvarteret Neptun i Västerås. Fem år har gått sedan det stod klart. Neptun har år för år producerat mer el än vad det gör av med. Lärdomarna tas nu med och utvecklas i kommande projekt.

Kvarteret Neptun i Västerås och omfattar cirka 7 000 kvm uthyrningsbar yta om 121 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Husen är fulla av modern teknik för att skapa och återvinna så mycket energi som möjligt. Taken är täckta med 1 282 kvadratmeter högeffektiva solceller och genom ett internt elnät får hyresgästerna tillgång till den närproducerade elen. Husen är uppvärmda av bergvärme. 

 – Vi valde bergvärme för att kunna mäta exakt hur mycket el husen producerar och förbrukar. Ventilationsluften har ett återvinningsaggregat med 90 procents verkningsgrad samtidigt som det är förvärmning och förkylning i friskluftsintaget från ett separat borrhål i berget. Dessutom tar ett 3flow-system bort energiförlusterna i varmvattencirkulationen, säger Per Wallgård, Fastighetschef, Sveafastigheter. 

Neptuns 742 solpaneler producerar ungefär 250 000 kWh el per år, vilket är mer än vad huset gör av med. Överskottselen som produceras i de stunder då mer el genereras av husets solceller än vad som går åt i byggnaden säljs till elleverantören och hjälper till att hålla nere Sveafastigheters kostnader för huset.  

Den mest uppenbara faktorn i en utvärdering av Neptun idag är elprisernas utveckling. När huset byggdes beräknades återbetalningen för investeringen i solpaneler och bergvärme vara tolv år men med dagens elpriser är den uppskattningen nästan halverad till sju år. 

– För oss var huset ett stort experiment. Så klart underbyggt av noga gjorda kalkyler. Och det har fallit väl ut. Idag byggs alla våra hus med solceller på taket, säger Per Wallgård. 

Nästa steg i utvecklingen med hållbar energiförsörjning hos Sveafastigheter görs ett stenkast från Neptun, i Najaden. Där kopplas batterier till solcellerna på taket, för att lagra el som kan användas när solen inte lyser. 

Fotograf: Peter Ruterhagen

11 Aug, 2024
16th IIR-Gustav Lorentzen Conference
College Park, USA
27 Aug, 2024
China Heat Pump Conference 2024
Shenzhen, Kina
30 Sep, 2024
Interclima
Paris, Frankrike
8 Okt, 2024
Chillventa 2024
Nürnberg, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Svalinn_2024
  • Ahlsell
  • Kylma
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se