F-gasfördningen godkänd

Publicerad: 29 Jan 2024
I och med att Europeiska unionens råd den 29 januari röstade igenom den föreslagna revideringen av F-gasförordningen står det nu klart att den antas.

Förordningen kommer nu att undertecknas av rådet och Europaparlamentet för att sedan offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare. Det här innebär att en lång och segdragen process når sitt slut och att kyl- och värmepumpsmarknaden får spelreglerna satta.

- Det har tagit något längre tid än vad som många med oss hade förväntat oss, men nu är det klart, säger Viktor Ölén, teknisk expert hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Även om några justeringar har gjorts i den sedan kommissionen lade fram sitt förslag kan vi konstatera att det i princip och i all väsentlighet rått en stor enighet hos de olika instanserna inom EU.

Det kommer att få en stor påverkan för marknaden som kommer att kräva en ordentlig omställning för många.

- I Sverige står vi ganska väl positionerade ändå skulle jag påstå, fortsätter Viktor. Vi har kommit långt i arbetet med att fasa ut köldmedier med hög växthuspåverkan inom många segment och våra inhemska tillverkare säger sig stå redo att möta utmaningarna framöver.

Som alltid när det kommer ny lagstiftning kommer det en period där innehåll och konsekvenser måste analyseras noggrant för att i detalj kunna vägleda marknaden.

- Det är ett arbete som vi inom Svenska Kyl & Värmepumpföreningen redan har inlett och vi kommer framöver att informera och guida våra medlemsföretag rätt. 

Foto: Dušan Cvetanovic

Annons
12 Mar, 2024
53rd AiCARR International Conference
Milano, Italien
12 Mar, 2024
MCE Mostra Convegno
Milano, Italien
8 Apr, 2024
China Refrigeration
Peking, Kina
16 Apr, 2024
HVAC & Refrigeration Live
London, Storbritannien
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Svalinn_2024
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se