EU:s miljöutskott ENVI ställde sig bakom skärpta f-gaskrav

Publicerad: 2 Mar 2023
Den 1 mars röstade ENVI, EU-parlamentets miljöutskott, om hur man skulle förhålla sig till revidering av F-gasförordningen. Utfallet av omröstningen blev att ENVI med en tydlig majoritet valde att ställa sig bakom de föreslagna till skärpningarna av förordningen, om än med vissa kompromisser. Ett beslut som togs emot med blandade känslor av olika intresseorganisationer på kyl- och värmepumpsmarknaden.

Omröstningen i ENVI innebär på intet sätt att EU nu har antagit revideringen av F-gasförordningen eller ens att den är färdigförhandlad, bara att ett steg närmare ett definitivt beslut har tagits. Nästa led i processen är att förslaget nu ska upp till diskussion vid en sittning i EU-parlamentet i slutet av mars. Att ENVI röstade för att ställa sig bakom skärpningarna har dock väckt känslor i branschen.

Den föreslagna revideringen, vilken nu ENVI har ställt sig bakom med några kompromisser och ändringar, innebär att användningen av vissa produktgrupper kan komma att begränsas. Till exempel skulle ett förbud mot fluorerade växthusgaser i enhetsaggregat annan fristående luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning gälla från och med den 1 januari 2026, singel-splitsystem inklusive fasta dubbelkanalsystem som innehåller mindre än 3 kg fluorerade växthusgaser förbjuds från och med den 1 januari 2027 och splitsystem med en nominell kapacitet på upp till och med 12 kW från och med den 1 januari 2028. För splitsystem med en nominell kapacitet på mellan 12 kW och 200 kW  skulle endast köldmedier med GWP under 750 få användas från och med den 1 januari 2028 medan ett förbud mot f-gaser i splitsystem med en nominell kapacitet på mer än 200 kW införs samma datum. Noteras bör att ovanstående berör installationsförbud och inte användandet av befintlig utrustning. Dessutom minskas den tillåtna mängden HFC-köldmedier, mätt i koldioxidekvivalenter, på marknaden kraftigt jämfört med den nuvarande nedfasningstrappan, något som därmed skulle påverka befintlig utrustning.

Bas Eickhout, projektledare hos ENVI sade i en kommentar till utskottets beslut: "I de flesta fall är naturliga alternativ tillgängliga. Därför röstade vi för en ambitiös ståndpunkt om att helt fasa ut fluorerade växthusgaser till 2050 och i de flesta sektorer redan i slutet av detta årtionde. Vi sänder en tydlig signal till marknaden om att investera i alternativ. Många europeiska företag ligger redan i framkant av denna utveckling och kommer att dra nytta av den på grund av sin marknadsposition och sina exportmöjligheter."

Medan vissa grupper och intresseorganisationer applåderade ENVI:s beslut finns det andra som ser med oro på det. EPEE, som företräder en stor del av den tillverkande industrin, och EHPA, som företräder värmepumpsbranschen på EU-nivå, menar till exempel att det riskerar att sätta käppar i hjulet för den energiomställning som Europa står inför, där fossil energi till stor del ska ersättas av värmepumpar.

EPEEs generaldirektör Russell Patten kommenterade bland annat beslutet med: "Vi stöder fullt ut utfasningen av HFC och användningen av naturliga köldmedier som propan i värmepumpar där det är möjligt. Men faktum är att propanvärmepumpar inte kan installeras i varje byggnad för privat och kommersiellt bruk, så kunderna skulle inte ha något annat val än att välja teknik för fossila bränslen eller direkta elektriska värmare.”

Detaljerna i förslaget och dess konsekvenser kommer garanterat att analyseras noggrant den närmaste tiden och vi kommer ha all anledning att följa utvecklingen.

Annons
5 Apr, 2023
HFO 2023
Shanghai, Kina
7 Apr, 2023
CR Expo
Shanghai, Kina
27 Apr, 2023
IIR: Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies
Ohrid, Makedonien
11 Maj, 2023
ISH China & CIHE
Peking, Kina
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS
  • Kylma
  • Ahlsell
  • Dahl knapp 2022-09
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se