Energy Save tecknar licensavtal med Aira

Publicerad: 15 Sep 2023
ES Energy Save har tecknat ett licensavtal med Aira som under de kommande två åren bedöms generera intäkter för Energy Save uppgående till 200–400 MSEK.

I juni 2023 informerade Energy Save om att företaget hade ingått avtal som teknikpartner till clean energy-tech-bolaget Aira. I samband med offentliggörandet meddelade Energy Save att bedömningen var att detta kunde leda till ett fortsatt kommersiellt samarbete. Nu kan Energy Save meddela att ett licensavtal med Aira har tecknats med en initial löptid om fyra år från Airas produktionsstart och att värdet av avtalet uppskattas till 200–400 MSEK under de inledande två åren. Avtalet är gjort på marknadsmässiga villkor som medför sedvanliga marginaler och omfattar licensintäkter såväl som intäkter från produkt- och komponentleveranser.

- Airas ambition är att bidra till ett fossilfritt Europa, och Energy Saves teknologiplattform är en del i förverkligandet av det. Den här typen av avtal är exempel på en del av vår strategi, att utveckla attraktiv värmepumpsteknik och genom starka långsiktiga partnerskap nå ut på den europeiska marknaden, säger Fredrik Sävenstrand, vd för Energy Save.

Energy Saves förväntan är att intäkter från avtalet kommer att börja genereras under Energy Saves tredje kvartal som täcker perioden november 2023 till januari 2024. Energy Save bedömer möjligheten för ytterligare affärsvolymer som goda, men kan i nuläget inte uppskatta omfattningen av eventuella tillkommande intäkter avseende den senare hälften av den fyraåriga avtalsperioden.

Annons
21 Maj, 2024
Meda Clima
Lagos, Nigeria
28 Maj, 2024
ARBS 2024
Syndey, Australien
29 Maj, 2024
14th IIR Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning
Paris, Frankrike
10 Jun, 2024
ATMOsphere America Summit 2024
Washington DC, USA
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Svalinn_2024 AQS
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se