Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Energibesparing och minskad miljöpåverkan i fokus när Kärrtorps IP rustas upp

Publicerad: 8 Okt 2021
I Stockholm är bristen på isbanor skriande stor vilket gör att de som finns måste vara i funktion och gärna med en teknik som är långsiktigt hållbar. 2019 fick den tidigare uterinken på Kärrtorps IP en tälthall och ny sarg. Nu utför Labkyl slutfasen av den tekniska ombyggnaden som kommer innebära en komplett och modern isbana på Kärrtorps IP.

Labkyl tilldelades entreprenaden i offentlig upphandling och uppdraget var att skapa en helhetslösning. Ett DLE-aggregat installerades för att skapa kyla och värme på ett så energieffektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Systemkonstruktionen utformades i samarbete med Labkyls samt Delta styr & reglers konstruktörer. Det gör att isbanan styrs och övervakas med både pistgivare och IR givare för exakt noggrannhet av isens kvalité.

Värmeenergin som kylanläggningen skapar kommer distribueras som läggvatten för ismaskinen och varmvatten till ett flertal omklädningsrums duschar. Dessutom förses flera fastigheter med uppvärmning såsom personalbyggnad, maskinhus samt en större byggnad med café och omklädningsrum. Det kommer innebära stora besparingar i driften för hela anläggningen.

DLE aggregatet använder CO2 (koldioxid) som köldmedium i sina applikationer för att skapa kyla och värme med hög energieffektivitet och minimal miljöpåverkan. 

 -Stockholm Stad såg möjligheten med CO2-tekniken när Labkyl installerade det på Zinkensdamms idrottsplats 2020. Tekniken är effektiv, miljövänlig och dessutom billigare än alternativen. Labkyl kan tekniken och har stor erfarenhet av applikationen. Jag är själv anhängare av CO2 som köldmedium och tror det är en del av framtiden, säger Jörgen Rogstam, VD på EKA, Energi & Kylanalys AB och den som för Stockholms Stads räkning tog fram förfrågningsunderlagen för Kärrtorps IP.

-Beställningen kom in våren 21 med målet att det skulle finnas is när träningssäsongen drog igång i månadsskiftet augusti/september samma år. Vi startade med att konvertera ispisten från en saltlösning till ammoniakvatten för att få en lättpumpad köldbärare som ytterligare bidrar till minskad energiförbrukning. Nu är all hårdvara på plats och det fanns is på utlovat datum. Efter det har vi fortsatt arbeta med värmesidan. Det som återstår nu är programmering och förfining av styrsystemet. Jag vill poängtera att samordningen mellan beställaren och företagen som deltagit i projektet och ingår i Installation se har fungerat riktigt bra, säger Jan Lindfors (på bild) som är projektledare på Labkyl

Labkyl ingår i installation.se som även består av Triclima, Saltsjö Ventilation, Entek samt Delta styr & regler.
Via en kontakt säkerställer de samordnade och hållbara installationer utförda av specialistföretag inom kyla, värme, ventilation, vs, el och styr.

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Kylma
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se