EHPA rapporterar en minskad försäljning av värmepumpar i Europa

Publicerad: 27 Feb 2024
Försäljningen av värmepumpar i 14 europeiska länder sjönk totalt sett med cirka 5% under 2023 jämfört med 2022, från 2,77 miljoner till 2,64 miljoner. Det är första gången på ett decennium som en minskning konstateras. En förklaring som ges till trendbrottet är att EU skjutit handlingsplaner för en ökad implementering av värmepumpar på framtiden.

Frankrike, Italien, Sverige, Finland, Polen, Danmark, Österrike och Schweiz kunde alla konstatera en minskad försäljning av värmepumpar under förra året. Även om försäljningen ökade i Portugal, Belgien, Norge, Nederländerna, Spanien och Tyskland var detta inte tillräckligt för att kompensera för den sammanlagda minskningen. Dessutom visar statistiken på stagnerande försäljningar mot slutet av 2023 även i många länder som såg övergripande tillväxt under 2023. Marknadsanalytiker förväntar sig enligt EHPA att denna nedåtgående trend kommer att fortsätta långt in i 2024. 

Den minskade försäljningen kommer samtidigt som EU:s handlingsplan för värmepumpar, vilken skulle publiceras i början av 2024 för att stödja sektorn, skjutits på framtiden av Europeiska kommissionen. Den minskade försäljningen av värmepumpar sätter EU: s klimat- och energimål i fara, menar EHPA. Detta inkluderar målet för 2030 om 49% förnybar energi inom uppvärmning och de 60 miljoner värmepumparna för att möta REPowerEU.

Thomas Nowak, generalsekreterare vid European Heat Pump Association, kommenterade den redovisade försäljningsstatistiken:

- Värmepumpssektorn står inför stormigt väder och behöver all den kan få. Företag har investerat i utbildning och tillverkningskapacitet och konsumenter är med ombord. Vad som nu är avgörande är en kompass i form av EU: s handlingsplan för värmepumpar och efterföljande nationella planer. Om Europa menar allvar med att stödja netto-noll-satsningar, dekarbonisering och uppnå ett större energioberoende har vi inte råd att vänta. En ordentlig handlingsplan som visar väljarna att EU-politiker har deras rygg. Ju längre vi väntar, desto svårare blir dekarboniseringen av uppvärmning och kylning.

EHPA säger att skatter och avgifter som tas ut på energi bör korrigeras för att minska elpriset för slutanvändarna. Under 2022 var gaspriserna höga, vilket gjorde värmepumpar till en ekonomiskt lönsam investering. När priset på fossil gas sjunker blir elpriserna, inräknat energiskatter, ibland så mycket som fyra gånger högre än gaspriserna i vissa europeiska länder. EHPA räknar med att den totala försäljningen för 2023 kommer att föra det totala antalet installerade värmepumpar till cirka 23 miljoner i Europa. 

Annons
Annons
16 Apr, 2024
HVAC & Refrigeration Live
London, Storbritannien
21 Apr, 2024
11th Asian Conference on Refrigeration and Air Conditioning
Jeju, Sydkorea
23 Apr, 2024
Nordbygg 2024
Stockholm, Sverige
21 Maj, 2024
Meda Clima
Lagos, Nigeria
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Svalinn_2024
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Knapp april
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se