Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Egenkontrollprogram och checklistor – arbete pågår

Publicerad: 31 Aug 2017
Sedan 1 juli ska alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning, registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket. Alla företag som registrerar sig ska ha ett egenkontrollprogram anpassat efter sin verksamhet.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, berättar att många medlemmar har hört av sig om detta och undrar om det finns mallar, checklistor och annat stöd i arbetet.

- SKVP har tillsammans med Svensk Dataförvaltning (SDF) under sommaren arbetat med att ta fram just detta, berättar Johan Landé hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. I SDFs programvara MAKCI går det att bygga upp manualer anpassat efter verksamheten. Många har gjort detta t ex för ackrediteringen för ”trycksättning med gas”. Checklistor som t ex ”Mindre arbeten och ”Kontroll av utfört arbete” finns redan nu tillgängliga för de som har MAKCI. Vi på SKVP kommer också inom kort att lägga upp dessa på hemsidan, dels som vanliga pdf´er under SKN ”Fria blanketter” och dels som skrivbara blanketter under medlemssidorna.

En mall för hela egenkontrollprogrammet för företag med B-auktorisation är också under framtagande. Den görs i enlighet med Elsäkerhetsverkets förslag på innehåll och är uppdelad i åtta kapitel enligt följande:

Allmänt
Kompetens
Organisation
Planering av elinstallationsarbete
Utförande
Kontroll av elinstallationsarbete
Uppföljning av egenkontrollprogram
Bilagor

SKVPs medlemmar kommer att få tillgång till denna mall som även innehåller en del hjälptexter och de som har SDFs program kommer att kunna ladda hem mallen.

Johan listar också några punkter som är viktigta att tänka på:

- Alla företag som arbetar med elinstallationsarbete ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
- De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning ska registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket senast 1 juli 2017.
Elinstallationsarbete får bara utföras av personer med auktorisation som elinstallatör och personer som ingår företagets egenkontrollprogram.

Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan. Tidigare behörigheter t ex BB1 och BB2 kommer automatiskt omvandlas till en gemensam begränsad behörighet, B.

Reglerna har samlats i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning. Här kan du läsa om de nya reglerna. Elsäkerhetsverket har även tagit fram bra informationsmaterial som sammanfattar de viktigaste förändringarna.

 

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Kylma
  • Ahlsell
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se