Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Effektbehovet kan minska tack vare värmepumpsteknik

Publicerad: 30 Nov 2018
Ett projekt, som delfinansierats av Svenska Kyl & Värmepumpföreningens och Energimyndighetens samverkansprogram, har nyligen släppt en studie om Värmepumpars påverkan på effektbalansen idag och i framtiden. Studiens huvudslutsats är att effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare prestandaförbättringar hos redan installerade värmepumpar och övergångar från elvärme till värmepumpar.

En betydande andel av uppva¨rmningen av hus i Sverige sker idag med va¨rmepumpar och mycket pekar mot att va¨rmepumparnas andel av va¨rmemarknaden kommer att fortsätta va¨xa. Med en o¨kande andel va¨rmepumpar insta¨ller sig fra°gan hur denna utveckling pa°verkar det framtida effektbehovet fo¨r el. Fo¨r att svara pa° denna fra°ga genomfördes i studien, utifra°n en inventering av det befintliga va¨rmepumpsbesta°ndet och mo¨jliga utvecklingsva¨gar, dels fo¨r va¨rmepumpars andel av va¨rmemarknaden, dels fo¨r prestandan, en bera¨kning av effektbehovet av el fo¨r uppva¨rmning (va¨rmepumpar och elva¨rme) idag och i framtiden. 

Slutsatsen av studien är att på grund av ökade marknadsandelar, på framförallt elvärmens bekostnad, och prestandaförbättringar för värmepumpar, kommer effektbehovet för uppvärmning att minska med 20 – 40 procent fram mot 2030.

- Vi är mycket glada över detta resultat och att det nu finns belagt att myten om att värmepumpar har en negativ inverkan på effektbalansen är just en myt och inget annat. Vår bransch går väldigt starkt just nu och denna rapport stärker oss i vår övertygelse om att såväl samhälle som klimat står som vinnare på att fler väljer att övergå till att använda värmepumpar, säger Viktor Ölén, Teknisk expert, Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen.

Rapporten lyfter dock ett varningens finger. Den visar att under normala förhållanden kommer det finnas tillräckliga produktionsresurser för att täcka eleffekftbehovet under samtliga timmar fram till 2030, men det förutsätter att reservkapacitet för styrbar elproduktion, utökas med bland annat kondenskraft och gasturbiner. Smart styrning av uppvärmning lyfts fram som en av lösningarna på hur eleffektbehovet kan minskas under timmar med hög belastning.

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se