Ecoclime etablerar Industrisegment

Publicerad: 4 Maj 2021
Efter studier och analyser av marknadspotentialen samt ett 20-tal kundprospekt för Evertherms energikollektorer och energiackumulering för återvinning och recirkulering av energi i industriella processer, med en potential om 15 TWh återvunnen energi årligen, har Ecoclime beslutat etablera sig i marknadssegmentet Industri inom affärsområdet Cirkulär energi. Det sker med en teamorganisation och projektpartners lett av Marcus Sandlund, 33, nyrekryterad vice VD i Ecoclime och affärschef för affärsområdet Cirkulär energi.

Analyserna som beslutet grundas på har gjorts under ett par år i samarbete med Nordic Energy Audit. Studierna visar att det finns en stor industriell potential för spillvärmeåtervinning i vissa typer av förorenade industriprocesser, där Ecoclimes teknologier möjliggör lönsamt tillvaratagande av spillvärme som tidigare varit tekniskt svårt och olönsamt. Tillsammans med Nordic Energy Audit formas ett brett erbjudande med metoder för energiledning, energieffektivitet samt återvinning och recirkulering av energi med en potential som kan bidra till energieffektivisering om 15 TWh årligen inom industrin. Sammantaget har därmed Ecoclimes lösningar för fastighets- och industrimarknaden minst lika stor potential för energieffektivisering och klimatnytta som elbilsbatterier i den svenska fordonsflottan.

Lennart Olofsson, VD Ecoclime:
-Vi är nu på god väg att etablera Evertherm SEW i fastighetsmarknaden och känner oss redo att ta nästa steg med våra Evertherm-energilösningar för industrin. Lösningarna har redan installerats framgångsrikt i mindre skala i avloppsreningsverk med säkerställd verkningsgrad och minimala servicebehov och efter de djupgående analyserna är vi nu redo även för den avsevärt större industrimarknaden.

-Vi gör en fokuserad satsning på ett 20-tal identifierade större industriprojekt. I vissa av dessa projekt kommer även FoU-institutioner att medverka, i likhet med den satsning 2017 som resulterade i den pågående etableringen av Evertherm SEW och affärsområdet Cirkulär energi i fastighetsmarknaden.

- Som följd av etableringen har vi avtalat om ett mer ingående samarbete med Nordic Energy Audit där vi tillsammans kan erbjuda de analyser, den metodik och de teknologier som krävs för den här typen av mer omfattande och specialiserade industriprojekt.

Annons
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • Kylma
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se