De vann Ebbe Lyths stipendium 2023

Publicerad: 17 Nov 2023
I samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2023 delades traditionsenligt Ebbe Lyths Stipendium ut. Där fick två studenter ta emot diplom och tillhörande prissumma i kategorierna bästa examensuppsatsen inom programmet kyl- och värmepumpsteknik på yrkeshögskolan respektive bästa examensarbete inom kyl- och värmepumpande tekniker på högskola.

Varje år delar Kylbranschens samarbetsstiftelse, KYS, ut stipendier till duktiga studenter som nyligen avslutat sina studier på universitets- och högskolenivå eller på yrkeshögskolenivå. Det som är föremål för bedömning av juryn är studenternas examensarbeten. 

Efter moget övervägande beslutade juryn, utsedd av KYS, att årets stipendier skulle gå till Rebecka Andersson, i kategorin yrkeshögskola, respektive Görkem Balyaligil i kategorin högskola och universitet. De fick båda motta priset av Anders Mårtensson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i på Innovationsscenen i samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen.

Rebecka Andersson belönas med Ebbe Lyths stipendium 2023 inom kategorin yrkeshögskola med motiveringen: ”Med ett omfattande arbete som tar ett helhetsgrepp om en kylanläggnings funktion, optimeringspotential utifrån dess effekt, energibehov och driftkostnad med hänsyn till kommande klimatförändringar visar Rebecka Andersson i, Kylsystemet – Klimatsmart och ekonomiskt? - Fabriken XXX, förbättringspotentialen i ett sammankopplat kylsystem som bland annat använder sig av adiabatisk kylning med lokalt insamlat regnvatten tillsammans med ett termiskt PCM-lager för att täcka effekttopparna av processens kylbehov. Juryn bedömer att examensarbetet har potential att bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan genom att visa på potentialen av det föreslagna kylsystemet. ” 

Görkem Balyaligil belönas med Ebbe Lyths stipendium 2023 inom kategorin universitet och högskola med motiveringen: ”Det svenska energisystemet står idag inför en snabb omställning. I takt med att energisystemet elektrifieras kommer en övergång från förbränning till uppvärmning med hjälp av värmepumpar att ske. För de svenska fjärrvärmenäten innebär det att större värmepumpar som har förmåga att producera högre temperaturer behöver installeras. Görkem Balyaligil har i sitt examensarbete, Refrigerant Selection for District Heating’s Large-scale Heat Pumps, gjort ett viktigt bidrag genom att studera värmepumpar som arbetar inom temperaturområdet 0 upp 90 °C med en effekt på 10 MW eller mer, utifrån ett effektivitets och klimat och miljöperspektiv där olika köldmedium och systemkonfigurationer undersökts. Studien belyser vikten av att identifiera miljövänliga och effektiva köldmedier för värmepumpsystem i fjärrvärmeapplikationer. Juryn bedömer att studien kan underlätta för beslutsfattare att göra välgrundade val av värmepumpssystem för fjärrvärmesektorn och därmed minska miljö- och klimatpåverkan från värmesektorn.” 

Ebbe Lyths Stipendium instiftades 2019 av KYS för att hedra de gärningar Ebbe Lyth gjort för svenska kyl- och värmepumpsbranschen. Stipendiet delas ut årligen i samband med Svenska Kyl- och Värmepumpdagen till bästa examensarbete för de två kategorierna Yrkeshögskola och Högskola/Universitet. Stipendiet är på 30 000 kronor.

Fotograf: Erik Thor / SKVP

Annons
15 Feb, 2024
Acrex India
New Delhi, Indien
26 Feb, 2024
HVAC R Saudi
Riyadh, Saudiarabien
27 Feb, 2024
Warsaw HVAC Expo
Warsawa, Polen
12 Mar, 2024
MCE Mostra Convegno
Milano, Italien
Visa fler händelser
Din ort
AQS
  • AQS Produkter
  • Dahl knapp 2022-09
  • Kylma
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se