Datacenter i Kista energisparar genom återvinning

Publicerad: 2 Jan 2023
Hela 3 MW kommer Digital Realty att återvinna när det nya datacentret STO6 med en total yta om 8,300 m² i Kista utanför Stockholm står klart. Den återvunna effekten ska räcka för att ge värme och varmvatten åt ca 10 000 hushåll. Totalentreprenör för Digital Realty-projektet är EK-Kyl.

Det hela började med att kunden tog kontakt med EK-kyl utifrån tidigare referenser inom området. Kunden beställde sedan en projektering varpå EK-kyl tog fram ett komplett kostnadsförslag med tillhörande underlag för att bygga den värmeåtervinning som kunden efterfrågade. EK-Kyl utsågs sedan som totalentreprenör för Digital Realty.

Att kyla en serverhall eller ett datacenter handlar om betydande kostnader över tid. Därför är återvinning av energi från serverhallar och datacenter till fjärrvärme en del i framtidens energilösning. Ett energibolag som satsar på att återvinna överskottsvärme är Stockholm Exergi. De har åtagit sig att köpa den återvunna överskottsvärmen från datacentret och utnyttja den som fjärrvärme. På så sätt fås en miljövänlig och lönsam hantering av överskottsvärmen.

Två värmepumpar med fyra kompressor installerades. Värmepumparna ger kyla när de hämtar värme ur datacentrets kylvattenslinga där vattnet kyls från 30°C till 20°C. Värmepumpen blir av med värmen genom att ta ca 45°C returvatten från fjärrvärmenätet som värms till mellan 75–85°C, innan det via en kraftig cirkulationspump förs tillbaka till fjärrvärmenätet. En energieffektiv och miljövänlig lösning.

- I vanliga fall får vi en handling som vi utgår ifrån och projekterar ner i detaljnivå. Men i det här projektet hade vi också rollen som ”konsult” och arbetade fram samtliga dimensioneringar och handlingar själva samt kalkylerade fram en budget för genomförandet. Utifrån de handlingarna genomförde vi installationen. Ett datacenter av den här storleken genererar väldigt mycket överskottsvärme som går att återvinna och sälja vidare till energibolag. I dag är det oerhört viktigt att kunna återvinna värme från resurskrävande verksamheter. Energibesparing är högst upp på de flesta företags agendor. Samverkan med de olika teknikdisciplinerna, kyla, värme, el samt styr och regler har fungerat utmärkt, säger Carl-Eric Flodmark, projektledare på EK-Kyl AB.

 

Annons
6 Feb, 2023
AHR Expo
Atlanta, USA
23 Feb, 2023
Natural Refrigerants
Bukarest, Rumänien
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
13 Mar, 2023
ISH
Frankfurt am Main, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS
  • AQS Produkter
  • Dahl knapp 2022-09
  • Ahlsell
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se