Dags att söka Ebbe Lyths stipendium 2023

Publicerad: 4 Maj 2023
Studerar du kyl- och värmepumpsteknik vid en yrkeshögskola, högskola eller kanske universitet? Då ska du spetsa öronen. Nu har det nämligen blivit dags att skicka in ansökan för Ebbe Lyths Stipendium 2023. Priset som instiftades 2019 av Kylbranschens Samarbetsstiftelse, KYS, kommer att delas ut för femte gången i samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 16 november, på Kistamässan i Stockholm, och det ligger 30 000 kronor i potten.

Ebbe Lyths stipendium instiftades 2019 av Kylbranschens Samarbetsstiftelse, KYS, för att hedra de gärningar Ebbe Lyth gjort för svenska kyl- och värmepumpsbranschen. Stipendiet delas ut årligen, i samband med Svenska Kyl och Värmepumpdagen, till bästa examensarbete i de två kategorierna Yrkeshögskola respektive Högskola och Universitet. Stipendiet är på 30 000 kronor vardera för de två kategorierna.

- Under de senaste åren har vi fått in flera intressanta ansökningar och kunnat belöna duktiga studenter med stipendiet. Det ligger helt i Ebbe Lyths anda att uppmärksamma forskning, utveckling och studier som på olika sätt främjar kyl- och värmepumpsbranschen, säger Viktor Ölén, som är sammankallande för juryn i år.

Nu har det alltså blivit dags att skicka in ansökningar till årets stipendieutdelning. Vem kan då ansöka om stipendiet och vad ställs det för krav?

- Grundkravet på examensarbetena, som ansökningarna bygger på, är att de ska beröra kyl- och värmepumpsområdet, fortsätter Viktor. Mer specifikt ska arbetena bidra till kvalitet, säkerhet, god arbetsmiljö eller minskad klimat- eller miljöpåverkan från kyl- och värmepumpar alternativt ska arbetet verka för hög kompetens hos dem som installerar, reparera och underhåller kyl- och värmepumpar.

 - Vad de sedan fokuserar på är upp till studenten. Det kan vara en teknisk diskussion på komponentnivå eller en vinkel som behandlar bredare marknadsaspekter. Så länge det är relevant för kyl- och värmepumpsområdet är det något som vi gärna tar en titt på.

Tidigare stipendiater har t ex behandlat utvecklingen av värmepumpsmarknaden i Sverige, arbetsmiljön för kyltekniker eller varit jämförande studier av olika kompressortyper där kolväten använts som köldmedier.

- Fältet är med andra ord ganska brett, berättar Viktor. Det finns utrymme för olika perspektiv och vinklar.

Självklart finns vissa formella krav som ska uppfyllas, av mer administrativ natur.

- När det gäller kategorin Yrkeshögskola ska de vara inlämnade för bedömning på skolan senast under augusti i år. För högskola och universitet är det examensarbeten på masternivå som är aktuella. Där är det formella kravet är att uppsatsen ska vara godkänd i Ladok senast under september 2023.

Alla ansökningar, oavsett kategori, ska vara inskickade till KYS via epost info@kys.se senast den 15 oktober.

- Skriv en motivering till varför examensuppsatsen bör belönas och bifoga även intyg från skolan att uppsatsen är godkänd om det gäller kategorin Yrkeshögskola. För kategorin Högskola och Universitet bifogar man examensrapport samt kopia av betygsutdrag för godkänd examenskurs. Glöm inte att uppge dina egna personuppgifter som namn, adress, e-post och telefonnummer. Sedan kommer juryn att läsa igenom alla bidrag och enas om vilket som belönas med 30 000 kronor i respektive kategori, med prisutdelning den 16 november. Se till att skicka in ditt bidrag och ta chansen, avslutar Viktor.

Mer information om hur du ansöker om stipendiet samt var du skickar ditt bidrag hittar du här.

På bilden: Fjolårets vinnare Nikolay Mihaylov, i kategorin yrkeshögskola, respektive Julia Almebäck och Rebecka Magnius i kategorin högskola och universitet. 
Foto: Johan Tegnelius

Annons
21 Maj, 2024
Meda Clima
Lagos, Nigeria
28 Maj, 2024
ARBS 2024
Syndey, Australien
29 Maj, 2024
14th IIR Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning
Paris, Frankrike
10 Jun, 2024
ATMOsphere America Summit 2024
Washington DC, USA
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Svalinn_2024 AQS
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se