ClimaCheck driver Vinnova finansierat projekt för att flytta effekt och optimera kylanläggningar i butiker

Publicerad: 13 Jan 2023
ClimaCheck har fått in ett projekt som syftar till att flytta effekt och optimera kylanläggningar i butiker. Projektet är finansierat av Vinnova och drivs tillsammans med RISE och Caverion.

Kylan börjar bita sig fast och ett redan ansträngt elsystem belastas ytterligare. Elpriserna är rekordhöga och brist på el kan tvinga fram roterande frånkoppling av områden. Genom att flytta effekt och optimera befintliga system är det möjligt att i närtid minska trycket på elnätet.

Kylanläggningar (och värmepumpar) har en stor påverkan på topplasten i elsystemet, vilket utgör både ett problem och en möjlighet. Kylanläggningar återfinns överallt i samhället, de arbetar med termiska system som är trögare än elsystemet. Detta skapar en möjlighet att flytta effekt och/eller tillfälligt sänka effekten i en anläggning utan att det påverkar t.ex. varor i kyldiskar.

När en förväntad elbristsituation är annalkande, kan således temperaturnivån ändras för att öka ackumuleringen och flexibiliteten. Detta kan utnyttjas för att sänka effekttoppar och/eller en förlängd tid med sänkt effekt.

Flera positiva effekter genom att flytta effekt

Climacheck beskriver att tillvägagångssättet inte är nytt, men det saknas erfarenheter i Sverige då låga elpriser inte gett tillräckliga incitament att jobba med detta.

Vidare framhålls en optimeringspotential på 10-30% i kylanläggningar som direkt sänker effekt och energibehov, vilket uppskattas motsvara 50-150 MW i Sveriges 3000 större
livsmedelsbutiker (på längre sikt troligen i samma storleksordning i storkök, restauranger och liknande anläggningar).

Metodik och riktlinjer baseras på internationella erfarenheter och hänsyn till olika varors känslighet ska tas fram och testas i projektet. Testen görs hos tre behovsägare som representerar några av de stora livsmedels butikskedjorna i Sverige.

Bakgrund ”Innovationer för en minskad elanvändning”

Vinnova och Energimyndigheten vill accelerera nyttjandet av lösningar som minskar elanvändning och flyttar den till rätt tider på dygnet. En gemensam insats ska leda till innovationer eller beteendeförändringar som kan spridas omgående och snabbt ge bred och långsiktig effekt i samhället.

ClimaCheck har analyserat och optimerat tusentals system med partners runt om hela världen, och menar att det finns en stor besparingspotential i kylmaskiner och värmepumpar. Generellt går det att spara mellan 10-30%, ibland mer, och med en ökad driftsäkerhet som resultat när man jobbar strukturerat med energioptimering.

Då dessa system står för 20% av den globala elförbrukningen och mellan 30 och 60% i fastigheter får dessa optimeringar snabb effekt och kan leda till ett lägre elpris.

Annons
6 Feb, 2023
AHR Expo
Atlanta, USA
23 Feb, 2023
Natural Refrigerants
Bukarest, Rumänien
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
13 Mar, 2023
ISH
Frankfurt am Main, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS
  • AQS Produkter
  • Dahl knapp 2022-09
  • Kylma
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se